Fire av ti voksne ville ha valgt en annen utdanning

Article tema
Fire av ti voksne ville ha valgt en annen utdanning

Det er ett av funnene som går fram av to ferske rapporter om voksne og unges utdannings- og yrkesvalg. Rapportene er laget av Opinion på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Nesten halvparten av voksne i alderen 29-60 år ville ha tatt en annen utdanning, dersom de skulle ha valgt i dag. De ville i stedet ha valgt data og IT, økonomi, kontor og administrasjon, og helse og omsorg. Et ønske om bedre lønn er en av grunnene til at de ville valgt annerledes, viser rapporten om voksnes utdannings- og yrkesvalg.

Et annet funn i denne rapporten er at halvparten sier de har hatt lyst til å ta videreutdanning de siste fem årene. Dette er en klar økning fra 2021.  

Pris, alder og mangel på tid er de største barrierene mot å ta videreutdanning. 

Få har hørt om offentlige karriereveiledningstjenester

Bare 1 av 10 voksne har hørt at det finnes et gratis, offentlig karrieresenter i sitt fylke. En noe høyere andel, 16 prosent, har hørt om den offentlige, digitale tjenesten Karriereveiledning.no.

Kartleggingen viser høy kjennskap til Utdanning.no blant unge voksne (9 av 10), mens kjennskapen avtar med alderen. 

– Det er veldig bra at flere voksne vil ta mer utdanning. Undersøkelsen viser at flere synes det er vanskelig å finne god informasjon. Derfor planlegger Utdanning.no å lansere nye sider rettet mot voksne som vil gjøre det lettere å finne utdanningsinformasjon, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Færre vil ta utdanning etter videregående

Opinion har gjort en tilsvarende undersøkelse blant unge (15-25 år) - også denne på oppdrag av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. 

Et viktig funn er at andelen av ungdommene som planlegger å ta mer utdanning etter videregående, har falt med 7 prosent de siste to årene.  

– Vi ser at pila peker i feil retning med færre unge som ønsker å ta mer utdanning. Selv om mulighetene for å lære hele livet skal styrkes, bør vi snu denne trenden, sier Sveinung Skule. 

Halvparten synes det er vanskelig å velge utdanning

Over halvparten av de unge synes det er vanskelig å velge utdanning, og nesten like mange sliter med å forstå hvilke yrker man kan få med ulike utdanninger.  

Begge rapportene viser enkelte kjønnsforskjeller. For eksempel svarer flere unge menn enn unge kvinner at det er lett å velge riktig utdanning, at de vet hva de vil og at de utdanner seg med målet om å oppnå en bestemt karriere.  

En del ungdommer savner informasjon

3 av 10 unge opplever at de ikke har nok informasjon om utdannings- og yrkesvalg. De savner mer bredde i hva slags type jobber det er informasjon om, mer fremtidsrettet informasjon og en bedre oppfølging som burde starte enda tidligere i utdanningsløpet.

Internett er den viktigste kilden til informasjon om utdanningsmuligheter for 4 av 5 i denne aldersgruppen. Rundt halvparten ønsker å snakke med en karriereveileder/rådgiver ansikt til ansikt – dette er klart færre enn for to år siden. 

3 av 10 har hørt om Karriereveiledning.no, et tall som er uendret siden 2021.

Les mer i rapportene: 

Voksnes utdannings- og yrkesvalg 2023

Unges utdannings- og yrkesvalg 2023

Bilde
Illustrasjonsbilde av tankefull mann med pc.