Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

Voksne som tar videregående opplæring får best uttelling ved å ta yrkesfag. En ny undersøkelse konkluderer med at for voksne gir yrkesfag en bedre tilknytning til arbeidslivet enn allmennfag.

Article tema
Nyheter og omtaler

Nav har lansert en tjeneste for unge som ønsker seg en jobb.

Article tema
Nyheter og omtaler

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lansert en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet.

Article tema
Praksis

Hvordan velge riktig utdanning og yrke i mylderet av gode råd? Ulike oppfatninger om hva som er "det perfekte karrierevalg" bidrar til utvikling av karriereveiledningsfeltet, men kan også skape forvirring hos unge som skal velge.

Article tema
Nyheter og omtaler

Våren 2013 kunne norske ungdommer få veiledning om yrke og utdanning uten å møte opp på kontoret til rådgiveren.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Når en elev forsvinner fra skolen, begynner oppfølgingstjenestens jobb med å spore ham opp og hjelpe ham videre. Målet er å hindre at unge faller utenfor samfunnet.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Ungdom blir overveldet av krav om selvrealisering. Veilederen kan hjelpe dem med å få oversikt over hva som er viktig i livet.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Rådgivere snakker for lite om yrkesopplæring på lavere nivå, mener frafallsforsker Eifred Markussen. Lærekandidatordningen og praksisbrev kan redde unge fra å slutte på videregående.