Arkiv

Article tema
Nyheter og omtaler

Tiltak for å forhindre frafall i skolen er et satsningsområde både i Norge og ellers i Europa. Kunnskapsdepartementet har forsøkt å kartlegge dette komplekse feltet gjennom å bestille ulike rapporter.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Hvordan få flere funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer i arbeid?

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Synshemmede har ved bruk av nye hjelpemidler mange flere muligheter i arbeidslivet og i studier enn tidligere.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kampen mot frafall står høyt på agendaen i både EU og Norge. Den er en av hovedsatsingene i EUs overordnede tiårsstrategi.

Article tema
Praksis

Signe Von Streng (63) har vært lærer og rådgiver i 40 år. I 21 av disse årene har hun veiledet ungdomsskoleelever i utdannings- og yrkesvalg. Gjennom årenes løp har hun sett store endringer.

Article tema
Metode og verktøy

Frafall bekymrer mange. Elever og studenter som ikke fullfører oppgir ofte at det skyldes feilvalg og manglende motivasjon. Hvordan kan utdannings- og yrkesveiledning bidra til å redusere frafallet? Dette var tema for prosjektet "En date med framtida".

Article tema
Metode og verktøy

Konkrete eksempler og tips til hvordan du som veileder løser opp de låste forestillingene.

Article tema
Metode og verktøy

Kom under huden på eleven når dere jobber med utdannings- og yrkesvalg.

Veilederforum.no er en nettressurs for deg som veileder om utdanning og karriere.