Etiske retningslinjer for fylkesvise karrieresentre er klare

Article tema
Etiske retningslinjer for fylkesvise karrieresentre er klare

Arbeidet med de etiske retningslinjene for de fylkesvise karrieresentre er nå ferdigstilt. Se også etiske retningslinjene som er utarbeidet av andre organisasjoner.

Seksjonsleder Cathinca Fritzvold Hatlem i Vox, Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, sier at etisk kompetanse er en forutsetning for kvalitet i karriereveiledningen.

- Vi er glade for å kunne presentere de felles etiske retningslinjene for karriereveiledningssamtalene ved de fylkesvise sentrene, sier Fritzvold Hatlem.

Hun sier videre at retningslinjene skal bidra til at alle som oppsøker karriereveiledning blir møtt på en profesjonell måte og kjenner seg ivaretatt. Retningslinjene skal også være til støtte for den enkelte karriereveilederen i etisk utfordrende situasjoner, og bidra til systematisk etisk refleksjon ved karrieresentrene.

Vox har ledet arbeidet med å utvikle retningslinjene. Representanter fra de fylkesvise karrieresentrene, partnerskap for karriereveiledning og eksperter på etikk har bidratt i arbeidet.

Les de etiske retningslinjene for fylkesvise karrieresentre her

Etiske retningslinjer fra andre organisasjoner

Karriereservice i høyere utdanning (KFH)

Karriereservice i høyere utdanning har også utarbeidet etiske retningslinjer for bruk i veiledningssamtaler.

Les KFHs retningslinjer her (PDF)

Rådgiverforum-Norge

Rådgiverforum-Norge har også utarbeidet etiske retningslinjer for bruk i veiledningssamtalene.

Les Rådgiverforum-Norges etiske retningslinjer her

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet har utarbeidet en etisk plattform for lærerprofesjonen.

Les Utdanningsforbundets etiske plattform her (PDF) 

 

Bilde
Seksjonsleder Cathinka Fritzvold Hatlem i Vox