Samtalestjernen: Samtalemodell til bruk i karriereveiledning

Article tema
Samtalestjernen: Samtalemodell til bruk i karriereveiledning

Hvordan kan du kombinere det å veilede med å gi råd og fatte vedtak?

Samtalestjernen er en samtalemodell vi, Tone Vassbotn og Lisa Quagliata ved Karrieresenter Telemark, har utviklet. Den ble til på studiet «Veiledning i offentlig sektor» (15 stp) ved Høgskolen i Telemark. Studiet gikk i syv år, og ble avsluttet med siste kull 2017 i tråd med Nokuts nye regler. Vi har også skrevet en artikkel om Samtalestjernen, og denne er nå pensum på Masteren i Karriereveiledning, første semester. 

Bilde
«Samtalestjernen» modellen utarbeidet av Karrieresenter Telemark
Bildetekst
Spissene i Samtalestjernen illustrerer de ulike funksjonene karriereveiledere kan ha i yrkesrollen.

Hensikten med Samtalestjernen er å forstå hvordan vi på en god måte kan kombinere de ulike funksjonene vi har i vår yrkesrolle som for eksempel forvalter, informant, ekspert og rådgiver. Disse funksjonene skal igjen kombineres med kommunikasjonsferdigheter fra profesjonell veiledning og coaching.

Samtalestjernen retter seg spesielt til rådgivere i skolen og veiledere i Nav som ønsker å utvikle god samtalekompetanse. Den vil imidlertid også være lett å overføre til andre arenaer for opplæring innen veiledning og coaching. Samtalestjernen kan brukes som en mental ramme når man trener seg på å gripe veiledningens egenart. 

Dette er ikke er et forsøk på å presentere en form for «mainstream» veiledning, men heller et ønske om at veilederen får oppleve større frihet til å holde rommet for refleksjon i sine samtaler. 

Bilde
Bilde av to mennesker som prater sammen