Studentstemmer

Article tema
Serier
Studentstemmer

Hvordan kan flerkulturell kompetanse hos karriereveiledere styrke kvaliteten på karriereveiledning av flyktninger? Lisa Sveen Larsen drøfter sentrale funn fra sin masteroppgave om karriereveiledning for integrering.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Karriereveiledning i Nav kan være et indirekte verktøy i bekjempelse av barnefattigdom. Det konkluderer Ingvild Muri Stabo i sin masteroppgave «Vi har ikke fattige barn. Vi har fattige foreldre». Den tidligere veilederen og nå avdelingslederen i Nav skriver om sosial rettferdighet, utenforskap og barnefattigdom.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Er estetiske fag i skolen bare “kosefag” eller kan fagene utvikle noe i elevene? Kari Holtermann Øyen reflekterer i denne studentstemmen over hvordan dramafagene kan gi rom for å utvikle karrierekompetanse.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Når jenta i barnehagen forteller at hun skal bli prinsesse, sykepleier eller frisør, kan dette skyldes mangel på andre læringserfaringer og rollemodeller. Karriereveiledning i barnehagen kan bidra til høyere karrieremodenhet og et grunnlag for senere å kunne ta bevisste utdanningsvalg. 

Article tema
Serier
Studentstemmer

Hvordan erfarer karriereveiledere å evaluere sin kompetanse? Mette Omnes undersøker i sin masteroppgave hvilke tanker og erfaringer karriereveiledere i to ulike karriereveiledningstjenester har etter å ha tatt i bruk selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Like mye som språk er bygget opp av grammatikk, er språket bygget opp av maktstrukturer. Hvilke ord og uttrykk vi bruker er ikke tilfeldig, men bærer i seg ulike ideologier og oppfatninger av virkeligheten. Hvilke diskurser dominerer i dagens karriereveiledningsfelt?

Article tema
Studentstemmer

Ikke alle veiledninger foregår strukturert og kontrollert på et kontor. Marte Henriksen reflekterer rundt improvisasjon i veiledning, som en del av masterstudiet Karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet.

Article tema
Serier
Studentstemmer

Tenk deg en arbeidshverdag der din hovedoppgave er å bistå mennesker i opp- og nedturer i søken etter ny jobb, og så vet du ikke om du selv har jobb om 14 dager.  

Article tema
Praksis
Serier
Studentstemmer

Karriereveiledning betraktes som en viktig tjeneste for å ivareta både enkeltmennesket og samfunnets behov innen utdanning og arbeid. Men er det alltid slik at enkeltindividets og samfunnets målsettinger er sammenfallende?

Article tema
Metode og verktøy
Serier
Studentstemmer

Veiledningsmetoden Life-design kan bidra til at veisøkeren gjenvinner kontrollen over egen karriere.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.