Metode og verktøy

Tema lenker

Det finnes en rekke metoder og verktøy som kan benyttes i fellesskap med veisøker i veiledningsmøter. Her kan du lese mer om erfaringer og refleksjoner rundt bruk av ulike metoder og verktøy. 

Article tema
Metode og verktøy

Regjeringen har som mål å øke rekrutteringen til realfag og teknologifag. Et av rekrutteringsprosjektene er rollemodell.no, som sender realfagsfolk til skoler.

Article tema
Metode og verktøy

Hva må en elektriker lese eller skrive på jobb? Grunnleggende ferdigheter for 17 ulike yrker finner du i «Profiler for basisferdigheter på jobben». Lær å bruke verktøyet i karriereveiledningen!

Article tema
Metode og verktøy

Fem gutter i faresonen for frafall kalte seg selv «dovendyrene». Hvordan gikk det etter to måneder med gruppeveiledning? Lær konkrete metoder og la deg inspirere!

Article tema
Metode og verktøy

Det er viktig å bruke mye tid på karriereinformasjon i veiledningen. Få gode eksempler og forslag til øvelser du kan gjøre med veisøker.

Article tema
Metode og verktøy

Alle har et forhold til årstider, og de kan være en god måte å beskrive endring på. Hvilken årstid er din karriere i?

Article tema
Metode og verktøy

Hvem er jeg og hva gjør jeg i 2025? Ved Hauketo skole i Oslo har vi i flere år hatt et prosjekt i faget utdanningsvalg der elevene utforsker sitt eget liv i framtiden. Målet er at elevene skal bli sine egne framtidsplanleggere.

Article tema
Metode og verktøy

Flere elever fullfører utdanningen ved Bardufoss Høgtun videregående skole. På bare tre år økte andelen fra 75 til 88 prosent. Hvordan fikk skolen dette til?

Article tema
Metode og verktøy

Frafall bekymrer mange. Elever og studenter som ikke fullfører oppgir ofte at det skyldes feilvalg og manglende motivasjon. Hvordan kan utdannings- og yrkesveiledning bidra til å redusere frafallet? Dette var tema for prosjektet "En date med framtida".

Article tema
Metode og verktøy

Konkrete eksempler og tips til hvordan du som veileder løser opp de låste forestillingene.

Article tema
Metode og verktøy

Kom under huden på eleven når dere jobber med utdannings- og yrkesvalg.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.