Drømmeintervjuet

Article tema
Drømmeintervjuet

Kom under huden på eleven når dere jobber med utdannings- og yrkesvalg.

Drømmeintervjuet er utviklet til bruk i videregående skole. Det er et verktøy for samtale som fokuserer på elevens opplevelse av mestring i positive læringssituasjoner for eleven.

Til veilederen

Et motivasjonsintervju er et godt utgangspunkt når eleven skal finne ut hva han eller hun vil studere og jobbe med. Intervjuet er egnet til flere formål:

 • elevene kan besvare spørsmålene for seg selv
 • et verktøy i en individuell veiledningssamtale
 • til bruk i en gruppesamtale 

Motivasjonsintervjuet kan brukes på alle klassetrinn i videregående skole. Det kan være noe lettere å gjennomføre i Vg2 eller Vg3 når eleven er bedre kjent med sine fag og egne styrker. Dersom intervjuet gjennomføres hvert år, kan den enkelte oppnå en større bevissthet rundt:

 • egen skole- og studiesituasjon
 • egne verdier og preferanser
 • egne visjoner for framtiden

Disse refleksjonene kan være til god hjelp den dagen elevene skal gjøre valg om videre utdanning eller yrke. Hvis du gjør intervjuet sammen med en elev, vil du ha et godt utgangspunkt for videre samtale om studier og arbeid.

Til samtale

Hva vil du studere? Hva vil du jobbe med? Ta utgangspunkt i noe du interesserer deg for og noe du får til.

Dette intervjuet handler om å finne fram til noen konkrete historier. Du skal jobbe både bakover og framover i tid. Svar så konkret som mulig på alle spørsmål. Det vil gjøre det tydeligere for deg hva slags studier og yrker som er aktuelle for deg.

Jeg er flink til noe!

Tenk på en gang du gjorde noe som du er veldig stolt over å ha fått til - gjerne en gang du virkelig fikk brukt deg selv på ditt aller beste. Det kan være noe som skjedde på skolen, hjemme eller andre steder. Fortell eller skriv ned historien.

 • Hva gjorde du for å få til dette?
 • Hva sier det om dine gode egenskaper og styrker?
 • Hvilke andre gode egenskaper har du som kan bidra til at du får til spesielt bra ting? Prøv å finne fram til noen konkrete egenskaper.


Om ti år

Tenk deg ti år frem i tid. Hvor gammel er du da?
Livet er veldig bra! Du har fått en jobb som du er kjempefornøyd med, der du arbeider med noe som interesserer deg veldig. Hva ser du for deg at du jobber med? Du trenger ikke å tenke på et konkret yrke.

 • Hva er det med denne jobben du liker så godt?
 • Hva gjør at du passer så bra til denne jobben?
 • Hvilke ideer setter dette i gang om hva du kan studere?


Å ha det gøy når jeg lærer

Å ta en utdanning handler mye om å lære nye ting. Da er det veldig viktig å finne en utdanning som du tror vil by på spennende læreprosesser for deg.

Tenk på en gang du opplevde å lære mye, samtidig som du hadde det gøy. Kanskje glemte du helt tid og sted? Det kan være noe du opplevde på skolen - eller et helt annet sted. Prøv å finne fram til et konkret eksempel eller en konkret historie. Hva skjedde?

 • Hva gjorde at du lærte så mye og samtidig hadde det gøy?
 • Hvilke interesser har du som gjorde at dette ble spennende?
 • Hvilke gode egenskaper ved deg gjør at du fikk til dette?
 • Hvilke fag, studier eller emner tenker du kan være mest spennende for deg å lære mer om?

Samtaleverktøyet er utviklet av Lent, les mer om Lent her.

Bilde
Rådgiver i samtale med kvinnelig student
Bildetekst
Purestock