Metode og verktøy

Tema lenker

Det finnes en rekke metoder og verktøy som kan benyttes i fellesskap med veisøker i veiledningsmøter. Her kan du lese mer om erfaringer og refleksjoner rundt bruk av ulike metoder og verktøy. 

Article tema
Metode og verktøy

I Danmark har ein sett at det er mangel på kunnskap og fordommar om yrkesfagleg opplæring og yrkesfaglege karrierar. Mange som elles ville ha valt yrkesfag, vel studieførebuande opplæring. Resultatet er fråfall i vidaregåande og mangel på yrkesfagleg arbeidskraft. Eit karrierelæringsprosjekt viser at det er mogleg å gjere elevane meir positive til yrkesfaga.

Article tema
Metode og verktøy

Psykolog Gro Johnsrud Langslet har arbeidet med LØFT (løsningsfokusert tilnærming) i snart 25 år. Her deler hun noen tips om hvordan du kan bruke denne metodikken i veiledningen.

Article tema
Metode og verktøy

I løpet av fire dager fikk 400 små og store forbipasserende speedkarriereveiledning på Kompetanse Norges stand under Arendalsuka.

Article tema
Metode og verktøy

Ei undersøking av moglege identitetar har som mål å gi vegsøkjarar ei tydeleg, levande og ekte førestilling av framtida deira. Dette vil bidra til at dei finn fram til karrieremål og arbeider hardare for å nå dei.

Article tema
Metode og verktøy

For bevisstgjøring av egen kompetanse er det avgjørende å legge til side ubehaget når man tenker over sine gode og mindre gode sider. I mitt forsøkslaboratorium eksisterer verken positive eller negative egenskaper.

Article tema
Metode og verktøy

- Du behøver ikke forstå et problem for å løse det. Det er en av de viktigste ideene i en løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Noen misforstår LØFT-ideene dithen at man ”bare skal snakke om det positive” og feie problemene under teppet. Men slik er det ikke, sier artikkelforfatteren.

Article tema
Metode og verktøy

Veilederen plikter å realitetsorientere veisøkeren uten å verken bygge luftslott eller knuse drømmer, mener artikkelforfatter Mette Manus. Hvordan kan realitetsorientering inngå på en god måte i veiledningen?

Article tema
Metode og verktøy

Hvordan kan vi hjelpe veisøker til å bli mer bevisst på egne interesser og ferdigheter? Er lav selvbevissthet et problem? Få tips til ulike karriereverktøy du kan bruke.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.