Metode og verktøy

Tema lenker

Det finnes en rekke metoder og verktøy som kan benyttes i fellesskap med veisøker i veiledningsmøter. Her kan du lese mer om erfaringer og refleksjoner rundt bruk av ulike metoder og verktøy. 

Article tema
Metode og verktøy

For bevisstgjøring av egen kompetanse er det avgjørende å legge til side ubehaget når man tenker over sine gode og mindre gode sider. I mitt forsøkslaboratorium eksisterer verken positive eller negative egenskaper.

Article tema
Metode og verktøy

- Du behøver ikke forstå et problem for å løse det. Det er en av de viktigste ideene i en løsningsfokusert tilnærming (LØFT). Noen misforstår LØFT-ideene dithen at man ”bare skal snakke om det positive” og feie problemene under teppet. Men slik er det ikke, sier artikkelforfatteren.

Article tema
Metode og verktøy

Veilederen plikter å realitetsorientere veisøkeren uten å verken bygge luftslott eller knuse drømmer, mener artikkelforfatter Mette Manus. Hvordan kan realitetsorientering inngå på en god måte i veiledningen?

Article tema
Metode og verktøy

Hvordan kan vi hjelpe veisøker til å bli mer bevisst på egne interesser og ferdigheter? Er lav selvbevissthet et problem? Få tips til ulike karriereverktøy du kan bruke.

Article tema
Metode og verktøy

Regjeringen har som mål å øke rekrutteringen til realfag og teknologifag. Et av rekrutteringsprosjektene er rollemodell.no, som sender realfagsfolk til skoler.

Article tema
Metode og verktøy

Hva må en elektriker lese eller skrive på jobb? Grunnleggende ferdigheter for 17 ulike yrker finner du i «Profiler for basisferdigheter på jobben». Lær å bruke verktøyet i karriereveiledningen!

Article tema
Metode og verktøy

Fem gutter i faresonen for frafall kalte seg selv «dovendyrene». Hvordan gikk det etter to måneder med gruppeveiledning? Lær konkrete metoder og la deg inspirere!

Article tema
Metode og verktøy

Det er viktig å bruke mye tid på karriereinformasjon i veiledningen. Få gode eksempler og forslag til øvelser du kan gjøre med veisøker.

Article tema
Metode og verktøy

Alle har et forhold til årstider, og de kan være en god måte å beskrive endring på. Hvilken årstid er din karriere i?

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.