Å temme den indre sabotøren

Article tema
Å temme den indre sabotøren

Konkrete eksempler og tips til hvordan du som veileder løser opp de låste forestillingene.

Da jeg takket ja til å skrive denne artikkelen kjente jeg en liten klump i magen, og med en gang begynte tankespinnet: Dette er jeg usikker på om jeg klarer! Jeg har vel ikke noe å bidra med! Denne utfordringen burde du ikke ta!

Og der var min indre sabotør på plass for å legge hindre på min vei… Min egen lille Gremlin som trykker meg ned. Og jeg er ikke alene. I mitt virke som veileder møter jeg hver eneste dag personer som har begrensende tanker om seg selv og verden rundt som skaper hindringer for å komme videre i sin karriere.

Det store spørsmålet er hva jeg som veileder kan bidra med for å «temme» veisøkers Gremlin og indre sabotør. Det brukes mange begreper for å snakke om de begrensende tankene vi alle har.

På amerikansk brukes begrepet Gremlin, som referer til det lille, stygge dyret fra filmen med samme navn. Dette synes jeg er et godt bilde. På norsk snakker vi ofte om indre sabotør eller tankefeller.

Bli bevisst mønstre

To viktige forutsetninger ligger til grunn når vi snakker om hvordan jeg som veileder kan jobbe med dette. For det første er jeg som karriereveileder, ikke en kognitiv terapeut. Jeg skal ikke behandle mennesker med svært alvorlige tankefeller. Det er viktig i dette arbeidet å være klar på den rollen jeg har, selv om jeg alltid har lyst til å hjelpe.

For det andre har jeg som veileder allerede de verktøyene jeg trenger. Det handler egentlig om å lytte, observere og stille gode spørsmål.

I samtale med veisøker kan jeg bidra til å skape bevissthet og forståelse rundt tanker og tankemønstre som begrenser. Jeg kan utfordre begrensende tankemønstre og forhåpentligvis skape en mer balansert oppfatning. Målet vil ikke nødvendigvis være å bli kvitt disse tankene helt.

«Ingen»? «Aldri»? «Alltid»?

Før jeg kan arbeide med begrensende tanker, må jeg kunne identifisere dem hos den jeg veileder. Jeg vil her introdusere Eva. Hun er en høyt utdannet dame på 27 år, men sliter med å komme videre i sin karriere. Her er et lite utdrag fra en av våre mange samtaler:

Eva: Jeg har nå søkt på mange jobber, og får avslag etter avslag. Min kompetanse har ingen verdi.

Veileder: Ingen verdi? Fortell meg hva du mener med det.

Eva: Ja, det må jo være sånn at min kompetanse ikke har noen verdi når jeg bare får avslag.

Veileder: Hva slags type stillinger har du søkt på?

Eva: Jeg har søkt på to rådgiverstillinger i Utenriksdepartementet. Der har de åpenbart ikke behov for meg.

Veileder: Hva tenker du om din kompetanse opp mot de kravene de stilte i utlysningen?

Eva: Jeg vet at jeg kunne gjort en bra jobb i en slik stilling! Det var det nok mange andre som også mente. I avslagsbrevet stod det at det hadde vært 100 søkere! Ja, kravene, ja… Jeg har ikke så mye erfaring innen den type arbeid som ligger til stillingen, men de ønsket jo noen med statsvitenskap i fagkretsen.

Veileder: Vet du noe om hva slags bakgrunn og erfaring de andre søkerne hadde?

Eva: Ja, jeg så på utvidet søkerliste at flere hadde master i statsvitenskap og erfaring fra lignende jobber. Jeg ser nå at det kanskje ikke er kompetansen min det er noe galt med, men at jeg denne gangen ikke nådde helt opp i konkurransen.

Veileder: Er det noe du kan gjøre med det for å stå sterkere i neste runde?

Eva: Jeg vil nok begynne å se på stillinger innen samme felt på litt lavere nivå. Da kan jeg komme inn og få mer erfaring før jeg søker på en rådgiverstilling.

Det jeg her gjorde i veiledningen var å forsøke å låse opp de begrensende tankene hun hadde rundt sin egen kompetanse. Med en gang jeg som veileder hører ord som «ingen», «aldri», «alltid», «åpenbart», så er det nok en begrensende tanke som ligger på lur.

For å få med seg dette er det viktig å lytte, og ikke la uttalelser som «min kompetanse har ingen verdi» få stå uutforsket i samtalen. Jeg må stille spørsmålstegn ved slike saboterende tanker. Det er mitt ansvar som en god veileder, for det er ikke alltid så lett for den som veiledes å høre disse tankene.

Veilederens verktøy

Jeg ser i mitt arbeid som karriereveileder at både jeg som veileder og de jeg veileder kan kaste ut påstander om oss selv og verden. Ofte kobler vi også disse påstandene eller tankene direkte til våre følelser og den vi er som person. Men hva jeg tenker om meg selv trenger ikke å være sannheten.

Jeg er sikker på at når du som veileder klarer å bli mer bevisst disse begrensende tankene, og så griper tak i dem, har du allerede de spørsmålene du trenger i ditt «arsenal» for å åpne opp. Likevel vil jeg introdusere et av de mektigste spørsmålene i arbeidet med tankefeller.

«Er det sant»?

Her kommer et kort utdrag fra en av samtalene med Espen. Han er 55 år, og har etter 15 år som selger mistet jobben. Nå er han på jobbjakt.

Espen: Jeg har nå vært arbeidsledig i to måneder, og synes dette er en håpløs situasjon. Det er jo umulig å få jobb når man er over 50 år.

Veileder: Umulig, sier du?

Espen: Ja, det er umulig å få jobb som 55-åring, selv om jeg har masse erfaring.

Veileder: Er det sant at det er umulig å få jobb som 55-åring? Hvordan vet du det?

Espen: Jeg følger jo med i aviser og sånn, og der står det slike historier hver dag.

Veileder: Hvilke andre ting bekrefter dette?

Espen: Jeg har flere kamerater som heller ikke har fått jobb, og hvorfor skal det være noe annerledes for meg?

Veileder: Kjenner du noen over 50 år som har fått ny jobb?

Espen: Ja, når jeg tenker over det, så gjør jeg faktisk det. Jeg var kanskje litt rask med å si at det er umulig å få jobb når jeg er over 50 år. Kanskje jeg må finne litt mer ut av hva de har gjort som har lyktes.

Tankens kraft

Jeg gir kanskje inntrykk av at det er enkelt å jobbe med tankefeller i veiledning. Det er det ikke alltid. Noen ganger klarer jeg raskt å løse opp, mens andre ganger går personen fortsatt ut etter endt veiledning og tror på tanken om at «ingen ledere liker meg» eller «jeg har ikke råd til å ta utdanning».

Og noen ganger er det sant også. Men det jeg vil ha frem er at du har de verktøyene du trenger. Du må kanskje øve litt og være ekstra oppmerksom, men slik er det å stadig utvikle seg som veileder. Så observer, lytt og still de gode spørsmålene!

Tankens kraft er mektig i veiledning. Det er derfor viktig å ta tak i veisøkers tankefeller for å kunne skape bevegelse i riktig retning.

Dersom du er interessert i å lese mer om tankefeller og kognitivt arbeid har Byron Katie utviklet en egen metode som du finner på nett. Professor Davis Burns har skrevet mange bøker på feltet.

Også innenfor NLP (nevrolingvistisk programmering) er tankefeller et tema. NLP er en alternativ tilnærming til kommunikasjon, og kort fortalt er den grunnleggende idéen at menneskers tankegang kan «omprogrammeres». Innenfor NLP finnes det altså modeller for å arbeide med tankefeller.

Et lite utvalg referanser:

  • Burns, D. D. (2010): Tenk deg glad! Håndbok. Danor forlag.
  • Bandler, R. og Grinder, J. (1975): Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Grinder, DeLozier & Associates.
Bilde
Illustrasjon av person med kjettinger rundt hodet
Bildetekst
Collection Mix