Etikkstafetten

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som karriereveileder må du forholde deg til de læringsmulighetene som finnes for veisøkere når det gjelder utdanningstilbud og arbeidsmarked. Dette landskapet, eller systemet, er i stadig endring og styres av politikk, bevilgninger, dagsorden og trender.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Når veisøker viser motstand mot veiledningen, kan det virke vanskelig å gjennomføre en god prosess. Er det da lurt å gi motstanden plass i veiledningen, og er det en måte å ivareta veisøker?

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Nasjonalt kvalitetsrammeverk setter etikk på agendaen, og med en ny runde etikkstafett ønsker Veilederforum.no å bidra til etisk refleksjon. I denne teksten reflekterer tre karriereveiledere i Karriereveiledning.no over balansen mellom informasjon og veiledning i digitale kanaler.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Nasjonalt kvalitetsrammeverk set etikk på agendaen, og med ei ny runde etikkstafett ynskjer Veilederforum.no å bidra til etisk refleksjon. Korleis møte vegsøkar med respekt i digital rettleiing og refleksjon over eiga praksis er tema i denne teksten.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som rådgiver heier jeg selvsagt på elevers ambisjoner, innsatsvilje og energi. Men hva gjør jeg når jeg ser at det tipper over i negativt stress? spør Hedda Aamot-Skeidsvoll.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

I individuell veiledning verdsetter vi fortrolighet som gir nødvendig åpenhet. I gruppeveiledning er åpenhet også nødvendig. Samtidig kan det, etisk sett, være svært utfordrende.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som karriereveileder tilstreber jeg å etablere en robust samarbeidsrelasjon basert på respekt, åpenhet og tillit. Men kan jeg forvente at veisøker skal være like åpen og tillitsfull tilbake? Hva når tilliten uteblir?

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Et kartleggingsskjema er ofte det første møtet mellom karriereveileder og veisøker. Det har mange fordeler, men innebærer også noen utfordringer, mener Maria Gulseth Roaas.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Å ta en lengre utdanning medfører ofte en hard og kronglete vei for nyankomne flyktninger. Men kan man la være å anbefale utdanning når man vet hva et fremtidig arbeidsmarked krever? Det er spørsmålet fra Martine Wilhelmina Breivik, programrådgiver i introduksjonsprogrammet.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.