Etikkstafetten

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Nasjonalt kvalitetsrammeverk set etikk på agendaen, og med ei ny runde etikkstafett ynskjer Veilederforum.no å bidra til etisk refleksjon. Korleis møte vegsøkar med respekt i digital rettleiing og refleksjon over eiga praksis er tema i denne teksten.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som rådgiver heier jeg selvsagt på elevers ambisjoner, innsatsvilje og energi. Men hva gjør jeg når jeg ser at det tipper over i negativt stress? spør Hedda Aamot-Skeidsvoll.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

I individuell veiledning verdsetter vi fortrolighet som gir nødvendig åpenhet. I gruppeveiledning er åpenhet også nødvendig. Samtidig kan det, etisk sett, være svært utfordrende.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som karriereveileder tilstreber jeg å etablere en robust samarbeidsrelasjon basert på respekt, åpenhet og tillit. Men kan jeg forvente at veisøker skal være like åpen og tillitsfull tilbake? Hva når tilliten uteblir?

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Et kartleggingsskjema er ofte det første møtet mellom karriereveileder og veisøker. Det har mange fordeler, men innebærer også noen utfordringer, mener Maria Gulseth Roaas.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Å ta en lengre utdanning medfører ofte en hard og kronglete vei for nyankomne flyktninger. Men kan man la være å anbefale utdanning når man vet hva et fremtidig arbeidsmarked krever? Det er spørsmålet fra Martine Wilhelmina Breivik, programrådgiver i introduksjonsprogrammet.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som karriereveileder på et karrieresenter er det min jobb å være brobygger mellom veisøkere og arbeidslivet. Men hva gjør jeg når jeg opplever at enkelte arbeidsgivere opptrer ekskluderende? Hva kan jeg gjøre for å ikke miste troen på et inkluderende arbeidsliv på vegne av mine veisøkere?

Article tema
Serier
Etikkstafetten

En etisk utfordring i karriereveiledning er for meg forholdet mellom kortsiktige og langsiktige karrieremål. Av og til kan det ene skygge for det andre. Begge perspektivene er viktige i veiledningsarbeidet. Men hva skal det fokuseres på når – og hvordan?

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.