Et kvalitetslaboratorium til fagfeltet

Article tema
Et kvalitetslaboratorium til fagfeltet

Karriereveiledere og ledere har nå fått et helt nytt kvalitetslaboratorium fylt med ressurser som skal inspirere til fokus på kvalitet i karriereveiledningstjenestene i Norge.

16. februar lanserte Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) Kvalitetslaboratoriet: Et digitalt rom for alle som vil sette kvalitet i karriereveiledningen i fokus og bruke kvalitetsrammeverket i praksis.

Nettstedet Kvalitet i karriereveiledning  vil fortsatt være hovedsiden for Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning og inneholder den faglige informasjonen om de fire delene i kvalitetsrammeverket: Etikk, Karrierekompetanse, Kompetansestandarder og Kvalitetssikring.

- Vi vet at kvalitetsrammeverket kan virke stort og overveldende, og vi håper at Kvalitetslaboratoriet blir en god faglig støtte for både karriereveileder og ledere i karriereveiledningstjenestene i Norge, sier avdelingsleder i HK-dir Ingjerd Espolin Gaarder.

Ulike ressurser

Med Kvalitetslaboratoriet ønsker direktoratet å gi et utstillingsvindu til det faglige innholdet i rammeverk. Kvalitetslaboratoriet har ressurser som skal gjøre det faglige innholdet mer tilgjengelig og konkret. Det er første versjon av Kvalitetslaboratoriet som lanseres nå, og innholdet vil være i stadig utvikling

De ulike ressursene kan grovt sett deles i tre deler:

  • Faglig ressurser som korte fagfilmer om kvalitetsrammeverkets ulike temaer
  • Praktiske ressurser som skal gi konkrete tips og opplegg karriereveiledere og ledere kan bruke i egen veiledning, kompetanseutvikling eller planlegging
  • Praksiseksempler som forteller om hvordan andre har jobbet med et konkret tema
Bilde
Skjermdump av forsiden til Kvalitetslaboratoriet
Bildetekst
Foto: HK-dir

Kvalitetslaboratoriet

Kvalitetslaboratoriet er fortsatt under utvikling, og vi setter stor pris på tilbakemeldinger. Her finner du informasjon om hvordan du kan fortelle hva du synes om kvalitetslaboratoriet.

Har dere lyst til å lage et praksiseksempel og dele gode erfaringer med karriereveiledningsfeltet? Fyll ut skjema i Forms.