Arkiv

Article tema
Praksis

Lurer du på hvordan du kan veilede noen til å klatre oppover i rekkene i et stort selskap, starte rett i drømmejobben eller åpne muligheter gjennom et vikarbyrå?

Article tema
Praksis

Det fins mange kampanjar som skal rekruttere jenter til realfaga. Men framleis veljer ikkje nok kvinner realfagsstudier. Kvifor er dette så viktig? Kan ikkje alle berre få velje fritt? Og kva kan karriererettleiaren gjere for å inspirere til realfag?

Article tema
Metode og verktøy

Alle har et forhold til årstider, og de kan være en god måte å beskrive endring på. Hvilken årstid er din karriere i?

Article tema
Metode og verktøy

Hvem er jeg og hva gjør jeg i 2025? Ved Hauketo skole i Oslo har vi i flere år hatt et prosjekt i faget utdanningsvalg der elevene utforsker sitt eget liv i framtiden. Målet er at elevene skal bli sine egne framtidsplanleggere.

Article tema
Teori

I 1909 ble "Choosing a Vocation" av Frank Parsons publisert i Boston, USA. Boken har hatt stor betydning, og regnes som starten på fagfeltet karriereveiledning. Parsons arbeid har lagt føringer for hva karriereveiledning er - helt frem til moderne tider.

Article tema
Serier
Etikkstafetten

Som karriereveileder møter jeg ofte studenter som ønsker å vite hva som er «best» å velge - enten det gjelder jobb eller videre studier. De ønsker at en som kan noe om arbeidsmarkedet kan fortelle dem hva som er lurest å gjøre.

Article tema
Nyheter og omtaler

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.

Article tema
Nyheter og omtaler

Voksne som tar videregående opplæring får best uttelling ved å ta yrkesfag. En ny undersøkelse konkluderer med at for voksne gir yrkesfag en bedre tilknytning til arbeidslivet enn allmennfag.

Article tema
Nyheter og omtaler

Nav har lansert en tjeneste for unge som ønsker seg en jobb.

Article tema
Nyheter og omtaler

NOKUT har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet lansert en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet.