Arkiv

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Nav-veileder Eirin Endresen Ytreberg og rådgiver Britt Knutsen sitter vegg i vegg på Breivika videregående skole. Gjennom «NAV i skolen» spiller de hverandre gode.

Article tema
Teori

Andre land har laget nasjonale rammeverk basert på karrierekompetanse. Hvordan kan vi i Norge bruke dette på en hensiktsmessig måte? Erik Hagaseth Haug skriver om å høste fruktene av internasjonalt arbeid.

Article tema
Teori

- Karrierekompetanse dreier seg ikke om at vi skal gjøre større eller mer karriere. Det handler om å få grep om hva vi ønsker i livet og handle deretter, sier forsker Rie Thomsen. Hun har tatt for seg CMS i et nordisk perspektiv.

Article tema
Teori

Hva er grunnprinsippene for konstruktivistiske veiledningsretninger? Hvordan blir veilederrollen? Og hva er forholdet mellom konstruktivistisk tilnærming og andre veiledningsretninger?

Article tema
Metode og verktøy

Fem gutter i faresonen for frafall kalte seg selv «dovendyrene». Hvordan gikk det etter to måneder med gruppeveiledning? Lær konkrete metoder og la deg inspirere!

Article tema
Ulike målgrupper
Flyktninger

Godt rettleiing om utdanning og yrke gjer vegsøkar betre rusta til å ta riktige val for seg sjølv og si framtid. Men korleis skal du rettleie ein ungdom med nedsett funksjonsevne?

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Hvordan kan foreldre bli en bedre samtalepartner og veileder for sine barn? På foreldresiden til utdanning.no finnes gode råd og ressurser.

Article tema
Nyheter og omtaler

Det kan være vanskelig å få med seg alt av relevante publikasjoner på karriereveiledningsfeltet. Heldigvis har Kompetanse Norge samlet mye på sine sider!

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Hva virker inn på utdanningsvalget? Som forelder kan det være vanskelig å veilede. Les om karrieresenteret som inviterer på foreldrekurs.

Article tema
Teori

Vance Peavys konstruktivistiske tilnærming til veiledning er populær blant norske veiledere. Hva er det med hans sosiodynamiske veiledning som appellerer så sterkt?