Skreddersyr opplegg for vgs-elever som trenger ekstra oppfølging

Article tema
Skreddersyr opplegg for vgs-elever som trenger ekstra oppfølging

I Buskerud tar UngInvest AIB fortløpende inn ungdommer som sliter med å fullføre videregående skole. De fanger også opp de som er på vei til å slutte og gir dem den støtten og oppfølgingen de trenger for å fullføre skolen.

I Buskerud har det i en årrekke vært et alternativt tilbud til den videregående skolen for ungdommer som ikke finner seg til rette i det vanlige skolesystemet.

Rådgiver Aina Andersen i Unginvest AIB (Arbeidsinstituttet i Buskerud) forteller at instituttet både er for ungdommer som sliter med å fullføre videregående skole, og ungdommer som trenger et ekstra år på å bli skoleklare.

- Vi jobber mye med sosialpedagogiske spørsmål, og vi jobber mye med motivasjon og å forberede ungdommene til ordinær videregående skole, sier Andersen.

Legge skolen til rette for ungdommene

Bilde
Celine Marie Hansen til venstre og Aina Andersen sitter i en sofa
Bildetekst
Celine Marie Hansen til venstre og Aina Andersen kaller seg for læringskolleger

Instituttet har løpende inntak, og tar inn ungdom når som helst i året. De ønsker å være fleksible med å legge skolen til rette for ungdommene og ikke at ungdommene skal passe inn i skolesystemet. 

- Vårt mål er å legge til rette at våre elever trives i skolen. Til nå har skolene ikke vært særlig tilpasningsdyktige, men det er en endring på gang til at skolene blir mer og mer fleksible. Det finnes mange andre måter å lære på enn kun å sitte i et klasserom.

- De har hjulpet meg å komme meg på beina

Celine Marie Hansen er elev ved Lier videregående skole og samarbeidselev på Ung Invest AIB. Hun går barne- og ungdomsarbeiderlinjen og har lyst å jobbe med funksjonshemmede når hun er ferdig med skolen.

- Dette er et utrolig fint sted å være for oss som har falt utenfor skolen. Jeg har fått mye hjelp med motivasjonen og de har hjulpet meg å komme meg på beina. Det er veldig godt miljø her, og jeg har blitt tatt veldig godt imot av både yngre og eldre læringskolleger, sier hun.

Læringskolleger er et begrep de bruker for å illustrere at både elever og lærere er likeverdige, at det ikke er nivåforskjeller mellom dem.

I tillegg til at skoleåret er tilpasset hver elev, kan skoledagene tilpasses fra uke til uke hvis elevene i perioder ikke har det så bra.

Elevene kan for eksempel gå på skolen halve dager, hvis det er behov for det i en periode.

Celine prater varmt om skolen til venner og kjente.

- Jeg har sagt til kompiser og venninner at det er fint å være her og at de bør kontakte Ung Invest AIB om de sliter på skolen.

- Ved å gå her når jeg målene mine. Jeg får en utdannelse.

Leter etter styrkene til hver enkelt elev

Bilde
Rebekkas veikart
Bildetekst
Rebekka, en av elevene UngInvest AIB har laget veikart som skal hjelpe henne med på veien til å bli vernepleier.

For å finne styrkene og drømmene til ungdommen, bruker de noe de kaller veikart. Veikartet hjelper de til å reflektere over sine drømmer. Etter at drømmene er skrevet ned, da jobber veileder og den enkelte ungdom med å sette delmål som skal hjelpe de til å nå det store karrieremålet.

- Veikartet hjelper de til å se sammenhengen mellom drøm og hvilke konkrete handlinger som kan føre dem dit.

Veikartene blir hengt på veggene i klasserommene og verkstedene for å være synlige og for å unngå at de blir lagt i en skuff for så å bli glemt. Et annet viktig element er å feire målene og milepælene fortløpende. Dette gir ungdommene nye krefter og energi til å jobbe mot drømmen sin.

Kan ta inn elever på kort varsel

Aina Andersen sier at styrken til instituttet er at de på kort varsel kan ta inn elever som er på vei til å avslutte skolen. På den måten forhindrer de at ungdom må gå flere måneder uten å ha noe å gjøre, mens de venter på at et nytt skoleår skal begynne.

Skoleåret 2016/2017 har det til tider vært så stor pågang at skolen var nødt til å sette opp ventelister i visse perioder.

Bilde
Bilde av sitat på skolevegg som sier «Kom som du er, gå ut som den beste deg»
Bildetekst
En av de tidligere elevene har satt sitt preg på skolen.

Fire avdelinger

Bilde
Skoleelev som bruker vinkelsliper
Bildetekst
Skolen til byr også faget Teknikk og industriell produksjon (TIP)

UngInvest AIB er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-24 år. De eies av Buskerud fylkeskommune og består av fire avdelinger i Drammen, Kongsberg, Modum og Ringerike.

Alle avdelingene har forskjellige, praktiske verksteder. I alle avdelingene får elevene også opplæring i vanlige fag som for eksempel norsk, matematikk, samfunnsfag og lignende fag.

UngInvest AIB samarbeider med Buskerud fylkeskommune, videregående skoler i Buskerud, uteteam, politiet og Kronprinsparets fond.

Kronprinsparets fond har over flere år bidratt økonomisk på grunn av arbeidets sosiale verdi. Årlige undersøkelser viser at mellom 75 og 85 prosent er i videregående opplæring eller arbeid året etter. Dersom man legger til andre aktive tiltak som tilrettelagt arbeid, NAV-kurs og andre lignende tiltak, er over 90 prosent i en eller annen aktivitet året etter.

Les mer om UngInvest AIB her.

Appreciate Inquiry

Ung Invest AIB jobber etter teorien kalt «Appreciate Inquiry». De har formulert metoden på følgende måte:

«Målet for utviklingsarbeid i organisasjoner bør være langt mer offensivt enn å løse problemer. Målet må være å utløse organisasjonens største potensiale: Skape begeistring og entusiasme blant medarbeidere, få til fremragende (lærings-) resultater og være med på å skape et godt samfunn å leve i.»

Videre skriver de:

«Vi leter systematisk etter dine styrker og talenter og tar disse i bruk i opplæringen. Vi lager veikart sammen med deg slik at du får mulighet til å realisere din drøm om utdanning, jobb og fritid. Du får lederopplæring i et styrkebasert tenkesett som heter Appreciative Inquiry (AI)– i Ung Invest AIB betraktes alle som ledere. Vi er ledere i egne liv.»

Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr et samlingsbasert studium i Appreciate Inquiry.

Bilde
Jente som tegner en person
Bildetekst
UngInvest AIB har fire avdelinger og alle har praktiske verksteder, blant annet design og håndverk.