Elever ser flere utdanningsmuligheter etter møter med arbeidstakere

Article tema
Elever ser flere utdanningsmuligheter etter møter med arbeidstakere

- I «Fyrtårn-prosjektet» får elevene ærlige, nære og personlige fortellinger fra personer som jobber i forskjellige yrker. Det sier rådgiver Kristine Foshaug ved Ankenes ungdomsskole i Narvik om samarbeidsprosjektet det lokale arbeidslivet og skolene har hatt siden 2009.

Fyrtårn-prosjektet ble startet etter et ønske om tettere samarbeid fra både arbeidslivet og skolene i Narvik. Arbeidslivet hadde behov for arbeidskraft og synliggjøring av bransjene, og skolene ønsket et mer strukturert samarbeid.

Karriereveileder Merete Leming i Karrieresenter Ofoten er prosjektleder.

Hun forklarer at prosjektet legger til rette for at representanter fra forskjellige bransjer tar rollen som «fyrtårn» for elever, og kommer på skolene i Narvik for å prate om jobbene sine. Dette gir elevene et innblikk i hverdagen til for eksempel politiet, frisører, tømrere og andre. Møtene skjer i månedsskiftet januar/februar.

De valgte ordet Fyrtårn siden de som kommer på skolebesøkene på mange måter blir forbilder og «fyrtårn» for disse elevene.

I mars skal elevene på todagers kurs hvor faget utdanningsvalg flytter inn i Narvik videregående skole. Da får elevene muligheten til å besøke to utdanningsprogrammer de har valgt i forkant. 

Bilde
Helene Aasberg ser inn i kameraet
Bildetekst
Helene Aasberg.

- Lært at det er veldig mange utdanningsmuligheter

Helene Aasberg (14) går på Ankenes ungdomsskole. Hun har planer om å gå på helse- og oppvekstfag på Narvik videregående skole. Hun ble inspirert av blant andre fyrtårnene som jobber som frisører og de som jobber som barne- og ungdomsarbeidere.

- Jeg hadde aldri tenkt å bli barnehagelærer, men de ser ut til å ha en veldig fin jobb. Nå har jeg lært at de gjør så utrolig mye mer enn bare å skifte bleier på unger, sier Aasberg.

Hun sier at hun har fått et verdifullt innblikk i de forskjellige jobbene.

Aasberg er fortsatt bestemt på at hun skal gå helse- og oppvekstfag og etter hvert studere for å bli sykepleier, men nå vet at hun har veldig mange andre spennende muligheter hvis hun velger noe annet enn sykepleierutdanningen.

Personlige fortellinger engasjerer

Bilde
Kristine Foshaug sitter på en stol.
Bildetekst
Kristine Foshaug

Kristine Foshaug er rådgiver og realfagslærer i matematikk og naturfag på Ankenes skole. Hun sier at det har stor verdi at det kommer folk fra de ulike bransjene som forteller om sin jobb med glød og innlevelse.

Det fenger så utrolig mye mer at det kommer personer utenfra som forteller om hva de gjør i jobben sin, enn at vi lærere og rådgivere gir informasjon om jobber vi ikke har erfaring fra. En del av dem som kommer på besøk, forteller om en krokete vei med mange omveier til yrket de har i dag, sier Foshaug

Hun tror at for mange av elevene er det en befrielse å innse at det er helt greit at de ikke vet hva de skal bli, og at det valget de tar på videregående skolen ikke er bestemmende for resten av livet.

- Det klarer ikke vi rådgivere å formidle i like stor grad. I tillegg får elevene et nært og personlig innblikk i arbeidshverdagen til «fyrtårnene», sier Foshaug.

I år har skolene hatt besøk av advokater, ambulansearbeidere, anleggsmaskinfører-lærling, barnehagelærere, brannkonstabler, frisører, ingeniører, lege, politiet, politikere, sykepleiere og tømrere.

Elevene bestemmer hvilke jobber de vil lære mer om

Rådgivernettverket i Ofoten består av rådgivere fra 15 skoler. Nettverket møtes tre ganger i året. I møtene/samlingene diskuterer rådgiverne hvilke behov de har i jobben, de har erfaringsutvekslinger og tenker sammen om hvordan de kan styrke sin egen kunnskap om arbeidslivet.

- I dette nettverket var det et ønske å få mer kunnskap om og større involvering av det lokale næringslivet. De dro på studiebesøk til forskjellige bedrifter under samlingene. Der vokste ideen om at også elevene burde besøke eller få besøk av forskjellige bedrifter. Dette ble satt i gang i 2009 og det har vist seg å være en suksess, sier Leming.

Elevene kommer med ønsker om hvilke jobber de vil lære mer om, og da arbeider Karrieresenteret med å rekruttere personer som kan ta på seg fyrtårnrollen.

- Vår rolle i karrieresenteret er blant annet å være bindeleddet mellom skolene og arbeidsmarkedet, og vi jobber for at de skal få muligheten til å møtes, sier prosjektleder Leming.

Bilde
Politibetjent Hanna Dahlsbakken og elever på Ankenes ungdomsskole
Bildetekst
Politibetjent Hanna Dahlsbakken og elever på Ankenes ungdomsskole.

- Mye mer enn å bare sitte foran en PC

Silje Bergh er en av de som har vært «fyrtårn» ved flere anledninger. Hun jobber som rådgiver/konsulent i konsulentfirmaet VINN i Narvik.

Silje valgte å studere i hjembyen etter et besøk på en karrieredag. Etter studiene så hun verdien av slike besøk og ville bidra til at flere fikk den samme opplevelsen hun fikk.

Bilde
Merete Leming til venstre, og Silje Bergh til høyre.
Bildetekst
Merete Leming til venstre, og Silje Bergh til høyre.

- Jeg valgte å dra på skoler for å fortelle om jobben min siden jeg selv har kjent på hvor viktig det er at næringslivet er i nær kontakt med elever både i ungdoms- og videregående skoler, sier Bergh.

På skolebesøkene har hun i tillegg til å fortelle om sin jobb, også fokusert på å fortelle om den kronglete veien fram til hennes nåværende jobb.

- Jeg pleier å forklare hvordan jeg som ungdom tenkte rundt det med utdanning, om mine erfaringer med skolegangen og hvordan det var å søke jobb. Og det er ikke så mange ungdomsskoleelever som vet hva en rådgiver gjør, så det pleier å komme en del spørsmål rundt det, sier Bergh.

Bergh håper og tror at elevene får lignende a-ha opplevelser i møte med «fyrtårnene», som hun hadde i samme alderen. Hun understreker at det gir utbytte for det lokale arbeidslivet at mangfoldet blir synliggjort og at de enkelte arbeidsplassene får vist seg fram.

Du kan lese mer om elevers utbytte av bedriftsbesøk i Ruth-Wenche Hebnes Vinjes artikkel her.

Bilde
To ambulansearbeidere prater foran skoleelever
Bildetekst
I Narvik samarbeider skolene og arbeidslivet for å gi skoleelever innblikk i forskjellige yrker.