Veiledning i praksis

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Dette er en solskinnshistorie om en student som med små steg klarte å overvinne presentasjonsangsten og gå i gang med studier. 

Article tema
Veiledning i praksis

Mange veisøkere er ikke klar over sine egne tolkninger og refleksjoner av ulike utdanninger og yrker. Sokratisk dialog er en metode som utforsker og utfordrer veisøkerens sannhet.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Tenk deg at du opplever at synet endrer seg, og du får beskjed om at du har en alvorlig sykdom som kan innebære at du blir blind. Hvordan hadde du reagert? Dette var tilfellet for Anders.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

I et arbeidsmarked som stadig endrer seg må også arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner være villige til endring og omstilling. Med dagens koronasituasjon er dette mer aktuelt enn noen gang.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

En yrkesmotivator kan bidra til å skreddersy alternative veier for unge lærlinger som faller utenfor. Kikka Nauste forteller hvordan.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Karriereveiledning er ikke forbeholdt de med lite utdanning og arbeidserfaring. Behovet for veiledning kan være vel så stort hos høyt utdannede og erfarne.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Korleis kan foreldremøtet styrke foreldra som støttespelarar for 10.-klassingar som skal søke vidaregåande utdanning? Stine Ytrestøl fortel om si utprøving av "Buskerud-modellen".

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Små grep i veiledningen kan ha stor betydning for studenter som har kroniske sykdommer eller nedsatt funksjonsevne.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Hvordan skape en arena for elever på studiespesialisering, der arbeidet med sosialpedagogikk og karriereveiledning kan møtes?

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

– Lises historie har fått meg til å tenke på hvordan god karriereveiledning kunne ha gitt henne en lettere vei til jobben hun elsker, sier karriereveileder Jeanette Mari Granholt.

Article tema
Veiledning i praksis

Å stoppe opp i veiledningssamtalen og snakke om den kan være nyttig for både veisøker og veileder. Karriereveileder Camilla Tønnesen forklarer hvorfor.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.