Veiledning i praksis

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

På karriereseminaret «Veien videre» ved Bjørknes Høyskole forteller tidligere studenter om sine karrierevalg og erfaringer. Les om hvordan rollemodellers historier kan være et verdifullt bidrag til studenters karrierelæring.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Veisøkerens CV kan være med på å utvikle, utfordre og øke veisøkerens karrierekompetanse og være et godt verktøy i karriereveiledningen.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Hvordan kan vi som karriereveiledere være med på å snu negative tanker og manglende mestringsfølelse hos veisøkere?

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Kompetanser som har overføringsverdi fra idretten til studier, handler om å være dedikert, strukturert og god til å planlegge. Har vi med andre ord noe å lære fra idretten når det gjelder å utvikle karrierekompetanse?

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Dette er en solskinnshistorie om en student som med små steg klarte å overvinne presentasjonsangsten og gå i gang med studier. 

Article tema
Veiledning i praksis

Mange veisøkere er ikke klar over sine egne tolkninger og refleksjoner av ulike utdanninger og yrker. Sokratisk dialog er en metode som utforsker og utfordrer veisøkerens sannhet.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Tenk deg at du opplever at synet endrer seg, og du får beskjed om at du har en alvorlig sykdom som kan innebære at du blir blind. Hvordan hadde du reagert? Dette var tilfellet for Anders.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

I et arbeidsmarked som stadig endrer seg må også arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner være villige til endring og omstilling. Med dagens koronasituasjon er dette mer aktuelt enn noen gang.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

En yrkesmotivator kan bidra til å skreddersy alternative veier for unge lærlinger som faller utenfor. Kikka Nauste forteller hvordan.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Karriereveiledning er ikke forbeholdt de med lite utdanning og arbeidserfaring. Behovet for veiledning kan være vel så stort hos høyt utdannede og erfarne.

Article tema
Serier
Veiledning i praksis

Korleis kan foreldremøtet styrke foreldra som støttespelarar for 10.-klassingar som skal søke vidaregåande utdanning? Stine Ytrestøl fortel om si utprøving av "Buskerud-modellen".

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.