Nyttig speedveiledning i Arendal

Article tema
Nyttig speedveiledning i Arendal

I løpet av fire dager fikk 400 små og store forbipasserende speedkarriereveiledning på Kompetanse Norges stand under Arendalsuka.

Profesjonelle karriereveiledere fra karrieresentrene i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark bidro med alt fra raske tips og råd til lengre samtaler om hvordan få jobben man ønsker. De svarte på spørsmål som: Hvem trenger min kompetanse nå? Hvordan skrive en god søknad? Og hvordan takle jobbintervjuet? 

Karriereveiledning til voksne er lite kjent

Samtalene handlet først og fremst om å få i gang en dialog om karrierevalg og gi informasjon om hvilke tjenester karrieresentrene tilbyr.

- Svært få av de vi snakket med kjente til at det finnes gratis karriereveiledning for voksne og ble veldig positivt overrasket over det. Flere sa de ville bestille time til veiledning hos karrieresenteret i eget fylke, forteller Tone Vassbotn fra karrieresenteret i Telemark.

- Det var også flere som ble svært glade for tipsene knyttet til jobbsøkerprosessen og for materiell de kunne ta med seg. De uttalte tydelig at dette var nyttig, legger hun til.

Håvard Røiseland fra karrieresenteret i Aust-Agder hadde den samme opplevelsen.

- Det viktigste med speedveiledningen er etter min mening å gjøre tilbudet vårt bedre kjent, og gi en smakebit av det vi kan gi. Vårt tilbud med gratis karriereveiledning for alle fylkets innbyggere er tydeligvis fortsatt ikke godt nok kjent, sier han. 

Bilde
Bilde av Tone Vassbotn fra Karrieresenter Telemark som utøver speedveiledning i Arendal.
Bildetekst
Tone Vassbotn fra Karrieresenter Telemark stilte også opp på speedveiledningen.

Forberedte veiledningssøkere

Flere hadde lest om karriereveiledningstilbudet i media og oppsøkte standen fordi de hadde behov for noen gode råd.

- Disse var godt forberedt og ga uttrykk for at de hadde stort utbytte av samtalen, sier Trine Nilsen fra karrieresenteret i Aust-Agder.

Karriereveilederne forteller om samtaler som de opplevde at utgjorde en forskjell for den det gjaldt og som igangsatte viktige tankeprosesser. Dette gjaldt både helt unge og godt voksne, forteller Mariann Thiesen fra Lister karrieresenter i Vest-Agder.

- En jente ble rørt av samtalen vi hadde. Hun fortalte at hun var utdannet frisør og at hun ikke trengte veiledning. Men så spurte jeg hvordan det gikk med henne i frisørfaget. Da traff jeg henne midt i hjertet, som hun sa, for det gikk ikke greit. Hun hadde vært sykmeldt en stund og trenge egentlig en samtale for å komme videre.

Håvard Røiseland forteller om en mann som lurte på hvordan han skulle nå målet sitt om å bli fengselsbetjent.

- Han møtte to dager på rad, samt at vi avtalte karriereveiledning på senteret vårt i Grimstad.

Nytten av speedveiledning

Karriereveilederne understreker at speedsamtalene ikke kan måle seg med en vanlig karriereveiledningssamtale. Verdien av et slikt konsept ligger i at det blir en «kick-off» for mange til å komme i gang med egen prosess. Det hjelper dem også med å komme over den terskelen det er å oppsøke et karrieresenter.

- Jeg har i etterkant fått en telefon fra en dame som møtte oss på Arendalsuka, og som nå ønsker en oppfølgingssamtale. Hun ønsker å se på muligheten for å få et fagbrev som praksiskandidat, en ordning som mange ikke kjenner til, forteller Røiseland.

Flere av dem som fikk veiledning ga uttrykk for at det var nyttig. En av dem satte pris på å få tips til hvordan han/hun kunne bli mer attraktiv for nye arbeidsgivere.

- Vi gikk systematisk gjennom CV-en min, og jeg fikk hjelp til å inkludere egenskaper og skrive mer om hva jeg kan, fortalte en annen.

For noen handlet det om å få en bekreftelse. Som en av dem uttrykte det:

- Jeg ble styrket i troen på at jeg er på rett vei.

Bilde
Bilde av karriereveileder Evy Ann Ludvigsen og tilhørere på speedveiledningen.
Bildetekst
400 møtte fram under Arendalsuka for å få speedveiledning. Her ser vi karriereveileder Evy Ann Ludvigsen fra Karriere Kristiansand i aksjon.

Speedveiledning på andre arenaer

Flere av karrieresentrene som deltok på stand vil prøve ut speed-veiledning, og har tro på konseptet. Karrieresentre i Vest-Agder har en del erfaring med speedkarriereveiledning i forbindelse med drop in-samtaler og ulike arrangementer i regi av Nav og voksenopplæringssentrene.

- For de som oppsøker oss i slike sammenhenger, kan speedveiledning ha en nytteverdi, sier Mariann Thiesen fra fra Lister karrieresenter i Vest-Agder.

Anne Torbjørg Raastad-Hoel, karriereveileder ved Røyken videregående skole, bruker speedveiledning når hun har mye og gjerne generell informasjon som må ut.

- Jeg bruker det ofte ved skolestart, når vi skal informere om programfagvalg, når ungdomsskolene kommer på besøk, og når vi arrangerer en karrierekonferanse for både egne elever og ungdomsskoleelever, sier hun.

Raastad-Hoel forteller at hun lager en stand med roll-ups, høyt bord, pc og informasjonsbrosjyrer. Samtalene varer alt i fra ett til ti minutter.

- Målet er at vi gjennom speedveiledning skal nå ut til alle skolens elever og å kunne lage avtaler med de elevene som trenger det.

Hun opplever speedveiledning som effektivt og nyttig.

- Karriereveilederen blir et ansikt elevene møter utad i stedet for inne på et kontor. For mange elever er terskelen svært høy når det gjelder å gå inn til en fremmed person. Tilbudet blir ufarliggjort og vi når flere, avslutter Anne Torbjørg Raastad-Hoel.

Videre lesning

Torbjørn Røe Isaksen fikk karriereveiledning av Gro Bråten fra karrieresenteret i Kristiansand under Arendalsuka i fjor. Les intervjuet med Røe Isaksen her.

Se intervjuet fra Arendalsuka med karriereveileder Tone Vassbotn her.

Bilde
Bilde av karriereveileder Evy Ann Ludvigsen og veisøker.
Bildetekst
Karriereveileder Evy Ann Ludvigsen var en av dem som bidro med speedveiledning.