Rollemodeller skal lokke elever til realfag

Article tema
Rollemodeller skal lokke elever til realfag

Regjeringen har som mål å øke rekrutteringen til realfag og teknologifag. Et av rekrutteringsprosjektene er rollemodell.no, som sender realfagsfolk til skoler.

Rollemodellene fungerer som brobyggere mellom skolen og arbeidslivet
Her får vi konkrete eksempler at matematiske beregninger er noe en geofysiker er avhengig av

- Jeg synes det er matnyttig med skolebesøk av en geolog, sier 18 år gamle Anne Bosch.

Anne og de andre elevene på petroleumslinjene på Tromsdalen videregående skole i Tromsø fikk besøk av rollemodell Iver Martens. 

Til daglig jobber han som rådgiver ved ARCEx/forskningssenter for Arktisk Petroleumsforskning ved institutt for geologi ved UIT Norges arktiske universitet. Han er en av over 1000 personer med realfagsbakgrunn som har sagt ja til å være rollemodell for satsingen som skal få flere til å velge realfag. 

- Jeg håper jeg klarte å vise at realfag er kult og at man kan få veldig spennende jobber i ulike bransjer, sier Iver.

Bilde
Iver Martens på skolebesøk i Tromsdalen videregående skole

Iver var fornøyd med besøket, men følte at elevene var litt vanskelige å få på gli. Han hadde håpet på mer respons og flere spørsmål for å se om han hadde lagt seg på riktig nivå med tanke på det som interesserer petroleumselevene.

- Det så ut som at de var våkne, men de var kanskje sjenerte og ikke ville stikke seg ut med spørsmål.

- Mye mer enn å løse ligninger

Iver takket ja til å være rollemodell siden han selv i studenttiden deltok på lignende arrangementer, der han opplevde hvor motiverende det faktisk var å møte mennesker som jobber i ulike bransjer. Han syntes også det var givende å få eksempler på hvordan de i praksis bruker kunnskapen fra studiene i jobben sin.

- Som student husker jeg det var inspirerende med slike besøk. Det var litt av motivasjonen til at jeg takket ja til å være rollemodell.

De 25 oppmøtte elevene fikk et innblikk i Ivers nåværende jobb og tidligere jobber. Han snakket også om fagfeltet geofysikk. Elevene fikk også eksempler på hvilke andre jobbmuligheter som finnes i fagfeltet geologi og geofysikk

- Jeg forsøkte også å illustrere at jobben min er mye mer enn kun løsing av ligninger, og at jobben er mer praksisrettet. Jeg håper jeg klarte å formidle det, legger Iver til.

Han tror at rollemodellene fungerer som brobyggere mellom skolen og arbeidslivet.

- Motivert av besøket

Bilde
Anne Bosch

18-åringen Anne Bosch går siste året på petroleumslinja. Hun vurderer å søke på ingeniørstudiet i fornybar energi, men den endelige beslutningen tar hun til våren. Hun synes det Iver fortalte var interessant og hun fikk en ny forståelse for hva en geofysiker jobber med. Hun sier at det er mer matnyttig å høre fra andre enn læreren om videre muligheter.

- I mattetimene integrerer og deriverer vi uten helt å forstå hvorfor vi gjør det. Her får vi konkrete eksempler at matematiske beregninger er noe en geofysiker er avhengig av og bruker det i sitt daglige arbeid, sier Anne.

Elever og andre har tilgang til store mengder informasjon på internett og andre arenaer om de forskjellige mulighetene som finnes. Anne føler likevel at det er mye mer verdifullt at det kommer en person utenfra som forteller og forklarer at det de lærer på skolen er veldig relevant og nyttig i videre studier og i arbeidslivet.

- Rollemodellene er realfagshelter

Bilde
Borghild Lundeby

Realfagssatsingen Rollemodell.no er på det tredje året. De har 1038 rollemodeller fordelt over hele landet, og i løpet av de tre årene har 900 rollemodeller vært på skolebesøk. Avdelingsdirektør Borghild Lundeby i Nasjonalt senter for realfagsrekruttering sier at de vil at flere skal satse på realfag.

- For unge er hvem de skal bli like viktig som hva de skal bli. Denne ordningen fungerer godt fordi den hjelper unge med å oppdage realfaglige personer som de kan tenke seg å identifisere seg med.

Lundeby sier at besøk av en realfaglig rollemodell vil være med på å bryte opp stereotype oppfatninger av realister og det vil være med på å konkretisere for de unge at det finnes mange flere muligheter innenfor realfag enn det de tror.

- Rollemodellene er realfagshelter i praksis og det å møte dem ansikt til ansikt gir inspirasjon.

Les mer om rollemodellprosjektet på nettsidene til rollemodell.no

Bilde
Geolog Iver Martens

Rollemodell

Et landsdekkende tilbud: Lokale rollemodeller med realfaglig bakgrunn.

På rollemodell.no finner du realfaglige rollemodeller som du kan invitere til skolebesøk

Nettressursen har også artikler med tips og råd for valg av utdanning

Rollemodell-ordningen ble etablert i 2011 av Kunnskapsdepartementet og Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Den er ett av flere tiltak for å øke interessen for realfag og dermed få flere til å velge studieretninger med fokus på realfag

Lenke til nettsiden