Ny tjeneste viser kjønnsbalansen i arbeidslivet

Article tema
Ny tjeneste viser kjønnsbalansen i arbeidslivet

I den nye tjenesten til utdanning.no kan du sjekke hvor stor andel kvinner og menn som har de vanligste yrkene i Norge.

I den nye tjenesten til utdanning.no kan du sjekke hvor stor andel kvinner og menn som har de vanligste yrkene i Norge.

Utdanning.no har lansert et nytt verktøy for sammenligning av kjønnsforskjeller blant 400 yrker. I tjenesten kan du undersøke hvor store forskjeller det er mellom yrkene.

Du finner verktøyet her

Visste du at?

Visste du for eksempel at yrket administrerende direktør er blitt mer kjønnsbalansert? Andelen kvinner under 40 år i yrket er på 48 prosent, mot 23 prosent blant kvinner over 40 år. Kvinner er også på full fart inn i presteyrker. 48 prosent av prester, kapellaner og imamer under 40 år er kvinner. Andelen over 40 år er 31 prosent.

Kvinnedominerte yrker som er i ferd med å få en jevnere kjønnsbalanse, ved at menn under 40 er på vei inn i yrket, er blant annet bibliotek-, reisebyrå- og sentralbordjobber.

Noen yrker er på vei til å få en mindre jevn kjønnsfordeling enn det har vært tidligere. For eksempel blir flere menn under 40 år kokker, og yrker som tannlege og veterinær er i ferd med å bli enda mer kvinnedominert.

Bilde
Figur av likestillingsstatistikken som brukes på utdanning.no
Figur som viser andelen kvinner og menn i noen utvalgte yrker.

Slik bruker du verktøyet

Verktøyet gir flere muligheter for valg og sortering av visning. Du kan sortere slik at yrkene som flest personer har, kommer først, eller du kan sortere alfabetisk eller slik at yrkene med størst andel menn eller kvinner kommer først.

Er det slik at kjønnsdelingen i arbeidslivet skyldes at gutter og jenter har forskjellige interesser og dermed velger ulik utdanning? Dette kan du undersøke ved å filtrere yrkene på ulike emner i interesse-menyen. 

Er det noen yrker med store endringer i kjønnsfordelingen? Hvordan kan balansen se ut i framtiden? Verktøyet gir mulighet for å se hvor stor andel kvinner og menn over og under 40 år som har disse yrkene. 

Vil du vite mer?

Hvis du vil vite mer om hva de ulike yrkene innebærer, kan du trykke på dem for å komme til yrkesbeskrivelsene våre. Klikk på yrkestittelen som kommer opp i popup-vinduet. Her finner du mer informasjon om hva de som har dette yrket jobber med. Her kan du også se lønnsforskjellene mellom menn og kvinner i hvert enkelt yrke.

Målet med tjenesten

Tallene er hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (2014), som er den sentrale oversikten over alle arbeidsforhold i Norge. Læreplanen i faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet har som mål at elevene skal gjøre rede for hvordan kjønn kan påvirke utdannings- og yrkesvalg, og drøfte kjønnsutradisjonelle valg.

Nettjenesten utdanning.no/likestilling er laget for at alle enkelt skal kunne finne fakta om likestilling i arbeidslivet. Ved å bruke nettjenesten vil elever og lærere kunne sjekke hvor kjønnsdelt arbeidslivet faktisk er. 

Utviklingen av en slik tjeneste er også nevnt i Stortingsmelding nr. 7 (2015-2016) ”Likestilling i praksis -  Like muligheter for kvinner og menn”. Tjenesten er utarbeidet av utdanning.no, som er en nasjonal nettportal for yrkes- og utdanningsinformasjon.

Vi har også oversikt over utdanningstilbudet i Norge. Utdanning.no driftes av Utdanningsdirektoratet og eies av Kunnskapsdepartementet. 

Bilde
Logo for likestillingsstatistikken på utdanning.no