Flyktninger

Article tema
Flyktninger

I denne artikkelen forteller karriereveileder Arturo Hernandez hvordan realkompetansevurdering fra fylkeskommunen på videregående opplæringsnivå kan være et virkemiddel for å dokumentere kompetanse og kunnskap i videre opplæring og jobbsøkingsprosesser.

Article tema
Flyktninger
Praksis

Hvordan kan karriereknappene skape refleksjon i gruppeveiledning? Sidar Kartal forteller om sine erfaringer med veiledning av ukrainske flyktninger, og hvordan han bruker egen flyktningbakgrunn aktivt inn i gruppeveiledning.

Article tema
Teori
Flyktninger

Hva er det viktig å reflektere over i møte med veisøkere med flyktningbakgrunn? Kulturorientert veiledning (Culture-Infused Counselling, CIC) kan hjelpe karriereveiledere med å trekke inn kultur som ressurs i egen veiledningspraksis.

Article tema
Ulike målgrupper
Flyktninger

Gjennom kurset Utdanningsvalg for voksne får deltakere i introduksjonsprogrammet som ønsker å ta en videregående utdanning, strukturert karrierelæring i klasserommet.

Article tema
Ulike målgrupper
Flyktninger

Å komme som flyktning eller familiegjenforent til et helt nytt land kan oppleves som å kræsjlande i et nytt system, en ny kultur og et nytt språk. "Klart jeg kan" er et kurs som kan hjelpe på veien.

Article tema
Ulike målgrupper
Flyktninger
Andre

Telenor Open Mind er et program som rekrutterer innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne inn i jobb, i samarbeid med Nav.

Article tema
Ulike målgrupper
Flyktninger

De siste årene har fagmiljøene satt fokus på hvordan Voksenopplæringen og resten av samfunnet raskest mulig kan få nyankomne flyktninger og innvandrere til å lykkes. Ola R. Søberg og Cathrine Bjordal deler her noen erfaringer.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.