Elever

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Fagfordypning

Siden 2017, «yrkesfagenes år», har et team av lærlinger og unge fagarbeidere gjestet ungdomsskoler for å informere om yrkesfag. I år har etterspørselen etter informasjon fra rollemodeller vært ekstra stor. 

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Å få fleire jenter til å velje yrkesfag krev meir enn å gjennomføre prøveprosjekt. Arbeidet må inn i rutinane og krev større politisk støtte.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

I Hallingdal har elever på videregående og ungdomsskole fått testet ut ulike jobber med høyere utdanning gjennom konseptet «Fagdag i bedrift». Metoden kan være en effektiv måte å lære om et yrke man er interessert i.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

På Kvaløya videregående skole i Tromsø samarbeider lærere og Nærværsteam tett om elever som har utfordringer. Det gagner både eleven og de ansatte. Karriereveiledning er en del av løsningen.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Utdannings- og yrkesrådgivere i skolen bør satse enda mer på å involvere foreldrene. Det sier Ingrid Bårdsdatter Bakke, stipendiat ved Høgskolen i Innlandet.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Skoleavbrudd - eller det vi kaller frafall – har blitt en stor og alvorlig samfunnsutfordring. Frafall handler om ungdom som enkeltvis går rundt og bærer på sine skuldre det som egentlig er et samfunnsanliggende. Hva kan karriereveiledning gjøre for dem?

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

På Utdanning.no finner du nå en film om karrierelæring. Målgruppen er foreldre til elever i ungdomsskolen. I filmen får de nyttige tips om hvordan de kan hjelpe barna sine til å gjøre gode utdannings- og karrierevalg.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

I Buskerud tar UngInvest AIB fortløpende inn ungdommer som sliter med å fullføre videregående skole. De fanger også opp de som er på vei til å slutte og gir dem den støtten og oppfølgingen de trenger for å fullføre skolen.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

- I «Fyrtårn-prosjektet» får elevene ærlige, nære og personlige fortellinger fra personer som jobber i forskjellige yrker. Det sier rådgiver Kristine Foshaug ved Ankenes ungdomsskole i Narvik om samarbeidsprosjektet det lokale arbeidslivet og skolene har hatt siden 2009.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Flyktninger

Unge nyankomne innvandrere har behov for å omgås jevnaldrende samtidig som de lærer norsk og får nødvendig grunnskoleutdanning. «Kombinasjonsklasse»-prosjektet i Larvik har lykkes med å legge godt til rette for dette. Samtidig er frafallet kraftig redusert. Nå har prosjektet bidratt til endringer i opplæringsloven.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Amalie Stegane (18) og Isaac Naheed (18) droppa ut av vanleg vidaregåande skule. No har dei funne ein skule der dei trivest og aldri skulkar meir.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.