Elever

Article tema
Elever
Studenter

En ny OECD-rapport beskriver hvordan karriereveiledning og karrierelæring kan virke utjevnende på sosiale forskjeller. Blant annet forebygge skjev rekruttering til utdanninger og yrker basert på foreldres bakgrunn. 

Article tema
Elever
Praksis

Hvordan kan de fylkeskommunale karrieresentrene være en ressurs for skolene i det viktige arbeidet med å styrke kvaliteten i skolens karriereveiledning gjennom arbeid i regionale rådgivernettverk?

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Praksis

I Vestre Viken jobber fire videregående skoler med å videreutvikle karriereveiledningstilbudene til elevene sine. Skolene har fått prosjektmidler fra partnerskap for karriereveiledning i fylkeskommunen. Anne Holm-Nordhagen, som er representant i partnerskapet, forteller fra utviklingsprosjektene og reflekterer over erfaringene så langt.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Veilederforum har fokus på karriereknappene og Gøril Hoel, rådgiver ved Blindern videregående skole, gir oss et bilde av hvordan ordparet «Meg i kontekst» kan utforskes og utfordres gjennom en kunstnerisk tilnærming. 

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Serier
Fagfordypning

Hvordan kan karriereveiledere oppdage og best mulig støtte ungdommer som tenker på å avbryte utdanningsløpet? Hvordan kan karriereveiledere bli bedre til å forstå hva som skjer når unge har det vanskelig og vakler, og hva kan øke ungdommens trivsel og utholdenhet?

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Hvordan kan lærerutdanningen styrke faget utdanningsvalg? Åshild Berg-Brekkhus og Oda Notevarp Paulsen fra Høgskolen på Vestlandet foreslår flere tiltak for å styrke faget og gjøre det mer synlig og interessant for lærerstudenter.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever
Fagfordypning

Siden 2017, «yrkesfagenes år», har et team av lærlinger og unge fagarbeidere gjestet ungdomsskoler for å informere om yrkesfag. I år har etterspørselen etter informasjon fra rollemodeller vært ekstra stor. 

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Å få fleire jenter til å velje yrkesfag krev meir enn å gjennomføre prøveprosjekt. Arbeidet må inn i rutinane og krev større politisk støtte.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

I Hallingdal har elever på videregående og ungdomsskole fått testet ut ulike jobber med høyere utdanning gjennom konseptet «Fagdag i bedrift». Metoden kan være en effektiv måte å lære om et yrke man er interessert i.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

På Kvaløya videregående skole i Tromsø samarbeider lærere og Nærværsteam tett om elever som har utfordringer. Det gagner både eleven og de ansatte. Karriereveiledning er en del av løsningen.

Article tema
Ulike målgrupper
Elever

Utdannings- og yrkesrådgivere i skolen bør satse enda mer på å involvere foreldrene. Det sier Ingrid Bårdsdatter Bakke, stipendiat ved Høgskolen i Innlandet.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.