Flere til yrkesfag med rollemodellteam

Article tema
Flere til yrkesfag med rollemodellteam

Siden 2017, «yrkesfagenes år», har et team av lærlinger og unge fagarbeidere gjestet ungdomsskoler for å informere om yrkesfag. I år har etterspørselen etter informasjon fra rollemodeller vært ekstra stor. 

Rollemodellteamet er etablert av Karriereenheten i Oslo og Avdeling for fagopplæring i Utdanningsetaten. I dag er 25 unge lærlinger og fagarbeidere aktive i teamet.  

Når vi rekrutterer nye rollemodeller til teamet, ønsker vi å ha med unge som har tatt utradisjonelle valg. Derfor har vi med jenter fra teknologi og industrifag, elektrofag og byggfag, og gutter fra helse- og oppvekstfag.   

Personlige historier 

Til et skolebesøk reiser fire rollemodeller fra ulike utdanningsprogram sammen. De har en felles presentasjon, og i tillegg framfører de sine personlige historier. Vi mener at det er viktig at ungdomsskoleelevene får en ærlig og reflektert versjon av hver enkelt rollemodell sin historie. Rollemodellene bruker egne bilder fra arbeidsplassene og forteller om hvilke tanker de selv hadde da de gikk på ungdomsskolen.  

Fire elever.
Rollemodeller på skolebesøk. Foto: Nina Benum Storås.

For at rollemodellene skal bli trygge i rollen sin, arrangerer vi workshops sammen med dem. På en workshop er hovedmålet å bli kjent med hverandre. Rollemodellene skal bli trygge på og stolte av egne valg. De skal få trening i hvordan de formidler sine historier og metoder for å få ungdomsskoleelever i tale. Det er også viktig at fortellingene er konkrete på hvilke arbeidsoppgaver rollemodellene har og hvilket ansvar de får på jobb.   

Ikke alle rollemodellene har gått det tradisjonelle yrkesfagløpet med to år i skole og to år i bedrift. Vi har med en tømrer som måtte gå fire år i lære, fordi hun først hadde gått to år på helse- og oppvekstfag. Vi har også med et par rollemodeller som sluttet i videregående skole og som fikk læreplass i etterkant. Ei jente som utdanner seg til tømrer, går på byggfag med yrkes- og studiekompetanse (BYSK) på Kuben videregående skole og får studiekompetanse samtidig som hun veksler mellom praksis og skole.   

Stolt rollemodell og bilmekaniker 

Johanna She Cheung er en av dem som har vært med lenge i teamet. Hun er nå ferdig utdannet både som bilmekaniker og i reservedelsfaget og har fast jobb hos Scania. 

Jente foran lastebil.
Johanna She Cheung er utdannet bilmekaniker og i reservedelfaget. Foto: Chandra Michelle Holden

Johanna forteller: 

- Jeg er nå 21 år gammel. Da jeg skulle velge videregående, var familien min støttende. Jeg var ikke skolelei, men det var viktig at jeg valgte noe som jeg virkelig ville. Det var også viktig for meg at jeg valgte noe som sikret meg en jobb etter utdanning. Familien min oppfordret meg til å starte å jobbe tidlig.  

Å være rollemodell er veldig givende. Om ikke alle elever tar det til seg, så håper jeg selvfølgelig etter hvert skolebesøk at noen elever føler seg mer sikre på valget sitt, og at de vet hvilke muligheter som finnes der ute. Det er gøy å møte nye ansikter, og bli gjenkjent når jeg drar på de ulike skolene. Oftest er det rådgiverne som kjenner meg igjen.  

Før jeg startet i lære, visste jeg ikke så mye om andre yrker der ute. Jeg hadde egentlig aldri tenkt på det. Når jeg nå får være med på dette og møte andre rollemodeller i andre yrker, lærer også jeg noe nytt. I tillegg er det gøy å høre synspunkter, historier og erfaringer fra ulike arbeidsplasser. 

Jeg merker selv at selvtilliten min har vokst etter at jeg ble med i teamet. Jeg merker at ordene og setningene jeg framfører er blitt tydeligere. Jeg har også kjent på det å være et forbilde for yngre personer. Jeg merker at det er en veldig tilfredsstillende følelse at unge mennesker kan føle seg knyttet til deg.

Kokk med konkurranseinstinkt  

Audun Blystad har vært med i rollemodellteamet siden 2018. Han var da kokkelærling på StatholdergaardenAudun har deltatt og vunnet flere lærlingekonkurranser i kokkefaget, og har lyst til å fortsette å konkurrere i fagetHan er nå blitt 21 år, er ferdig som kokk og jobber fremdeles på Statholdergaarden.  

Ung mannlig kokk på kjøkken.
Audun Blystad er kokk på Statholdergaarden. Foto: Mette Møller

Audun forteller:

- Jeg begynte på restaurant- og matfag fordi jeg alltid har likt å lage mat. Vennene mine på ungdomsskolen ønsket å begynne på elektro, og da vi skulle på første «smakebitkurset», ville jeg også dit. Men elektro var ikke noe for meg. 

Allerede på videregående var jeg i praksis på Statholdergaarden, og der begynte jeg sammen med 17 andre lærlinger, servitører og kokker. Vi ble en god gjeng som alltid fant på noe gøy.  

Jeg synes det er utrolig spennende å være rollemodell. Det er gøy å se forskjellen på elevene på de forskjellige skolene og hvordan lærerne snakker til dem. Mange elever er modne. Jeg får spesielt mye ut av de møtene der elevene er aktive og kommer med gode og konstruktive spørsmål. Og så er det veldig gøy de få gangene en elev kommer opp til meg og sier at de har lyst til å bli kokk. Da føler jeg at alt er verdt det! At jeg kan påvirke ungdom til å gjøre det de virkelig har lyst til. 

Populært tilbud

I et normalt år er tiendeklassinger på Kurs i utdanningsprogram (KiU) om høsten. Mange ønsker å prøve ut et yrkesfaglig utdanningsprogram. Høsten 2019 valgte 30 prosent av tiendeklassingene i Oslo et kurs på yrkesfag.   

Som følge av smitteverntiltak får årets tiendeklassinger ikke deltatt på de tradisjonelle karriereveiledningsaktivitetene utenfor egen skole. KiU på videregående skole og årets utdannings- og yrkesmesse er avlyst. På grunn av nedstengingen våren 2020 mistet også flere av tiendeklassingene kurset de var lovet i 9. klasse.  

Høsten 2020 var derfor rollemodellene ekstra populære, og etterspørselen var stor. Rollemodellene var på besøk på 23 ungdomsskoler i oktober og november, og i november var rollemodellene også på besøk via Teams i flere klasser 

Flere av rådgiverne som har arrangert skolebesøk, gir gode tilbakemeldinger. De opplever at rollemodellene inspirerer tiendeklassingene, og at de gir et godt bilde av hvordan det er å gå på yrkesfag. Rådgiverne forteller også at de får flere spørsmål fra elever om yrkesfag etter at rollemodellene har vært der. 

To jenter snakker for elever.
Rollemodeller på skolebesøk. Foto: Stian Santos Utrimark

Bryter ned feiloppfatninger 

Rollemodellteamet er et av tiltakene i strategien til Oslo bystyret om yrkesfag. Saksdokumentet fra byrådet beskriver behovet for et team av rollemodeller: 

Å se at andre har gått foran og lyktes kan være viktig for de som er usikre på om de skal velge et yrkesfaglig utdanningsprogram. Å møte andre unge som går foran som rollemodeller kan bidra til å bryte ned feilaktige oppfatninger om yrkesfagene. 

 

Se filmen med rollemodeller fra ulike yrkesfag. Filmen er laget av Safari Shabani. 

Bilde
Ungdom hører på forelesere.
Bildetekst
Rollemodeller på besøk på Skullerud skole. Foto: Kari Jørgensen.

Yrkesveien: strategi for styrking av yrkesfag i Oslo

I skoleåret 2016/2017 valgte omtrent 1 av 5 elever i Oslo et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. Det er betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. 

I 2016 vedtok Oslo bystyre en strategi for å styrke fag- og yrkesopplæringen i Oslo. Denne strategien kalte de Yrkesveien, og rollemodellteamet ble et av tiltakene i denne strategien.  Målet med strategien er å løfte yrkesfagene tilbake.