Andre

Article tema
Ulike målgrupper
Arbeidstakere
Andre

Demens er et økende problem i arbeidslivet. Samtidig legges det lite vekt på behov personer med demens kan ha for karriereveiledning. Forskere ved University of the West of Scotland forsker på hvordan karriereveiledere kan støtte veisøkere med en demensdiagnose.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Å inkludere personer med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser kan være utfordrende. Gro Marit Rødevand i FoU-bedriften Karde håper at nettressursene fra prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» kan være til nytte i karriereveiledning av denne målgruppen.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

God kartlegging med veileder og tilrettelegging fra arbeidsgiver kan få flere voksne med Asperger syndrom ut i jobb.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Å veilede seniorer innebærer å løfte frem fortrinnene og kompetansen som ligger i det å være en «eldre» arbeidstaker.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Karriereveiledningsteorier forutsetter ofte at veisøker besitter både ressurser, selvinnsikt, drømmer og valgmuligheter. Dette er ikke tilfellet for alle. Hvordan skal vi veilede de som har få karrieremuligheter?

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

Article tema
Ulike målgrupper
Flyktninger
Andre

Telenor Open Mind er et program som rekrutterer innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne inn i jobb, i samarbeid med Nav.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Skal du veilede en elev med funksjonsnedsettelser? Utdanningsdirektoratet og Statped har utviklet en veiviser til ressurser for unge med funksjonsnedsettelser.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

May-Britt Bergset har skrevet masteroppgave om hvordan innsatte på kortere dommer opplever seg selv i et karriereperspektiv. Her kan du se en film der hun selv forteller om oppgaven.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.