Andre

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Det å ha muligheten til å delta i arbeidslivet er viktig, og det er stor enighet om at alle som kan og vil, skal kunne delta. Å finne sin «hylle» i arbeidslivet kan være krevende for oss alle, men særlig for personer med utviklingshemming eller andre former for lærevansker. 

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Hvordan kan du best håndtere og støtte veisøkere som er i krevende livssituasjoner og som kan ha utfordringer knyttet til psykisk helse i karriereveiledningssamtaler? Denne artikkelen utforsker rollen karriereveiledere kan spille i å støtte sårbare ungdommer og voksne.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Innenfor opplæring i kriminalomsorgen møter vi personer uten kompetanse fra utdanning og arbeidsliv. Mange av dem er ikke en gang kjent med hvilke muligheter og rettigheter de har. Karriereveiledning i kriminalomsorgen er viktig både for individ og samfunn.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

I en samisk kontekst er reindrift en tradisjonsrik næring og for mange forbundet med kultur, livsstil, identitet og tilhørighet. I møte med storsamfunnet og dets krav til moderne bærekraftig næringsvirksomhet, gjøres det utfordrende og spenningsfylte karriere-refleksjoner.

Article tema
Ulike målgrupper
Arbeidstakere
Andre

Demens er et økende problem i arbeidslivet. Samtidig legges det lite vekt på behov personer med demens kan ha for karriereveiledning. Forskere ved University of the West of Scotland forsker på hvordan karriereveiledere kan støtte veisøkere med en demensdiagnose.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Å inkludere personer med utviklingshemning på vanlige arbeidsplasser kan være utfordrende. Gro Marit Rødevand i FoU-bedriften Karde håper at nettressursene fra prosjektet «Støtte til vanlig arbeid» kan være til nytte i karriereveiledning av denne målgruppen.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

God kartlegging med veileder og tilrettelegging fra arbeidsgiver kan få flere voksne med Asperger syndrom ut i jobb.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Å veilede seniorer innebærer å løfte frem fortrinnene og kompetansen som ligger i det å være en «eldre» arbeidstaker.

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Karriereveiledningsteorier forutsetter ofte at veisøker besitter både ressurser, selvinnsikt, drømmer og valgmuligheter. Dette er ikke tilfellet for alle. Hvordan skal vi veilede de som har få karrieremuligheter?

Article tema
Ulike målgrupper
Andre

Mange innsatte trenger støtte og veiledning for å få til en kursendring i livet. Kan karriereveiledning spille en større og bedre rolle i dette arbeidet?

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.