Aktuell faglitteratur

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye arbeidsboken i faget utdanningsvalg fokuserer på karrierekompetanse og karrierelæring, og gir en verktøykasse til deg som underviser i utdanningsvalg. Den er også relevant i andre sammenhenger hvor karriereveiledning og karrierelæring er sentralt.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne fagboka tar for seg karriere i et arbeidsliv i endring og designtenkning som et rammeverk i karriereveiledning. Boka retter seg mot alle som er opptatt av utvikling og utforsking av karriere.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye fagboka presenterer hvordan veiledere kan legge til rette for karrierelæring. Boka henvender seg til alle som veileder om utdanning, jobb og karriere.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.