Aktuell faglitteratur

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne fagantologien handler om arbeiderklassen i dagens Norge, og kan være nyttig for karriereveiledere som ønsker å øke sin kompetanse om det norske arbeidslivet. Les intervju med redaktør Jørn Ljunggren her.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye arbeidsboken i faget utdanningsvalg fokuserer på karrierekompetanse og karrierelæring, og gir en verktøykasse til deg som underviser i utdanningsvalg. Den er også relevant i andre sammenhenger hvor karriereveiledning og karrierelæring er sentralt.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne fagboka tar for seg karriere i et arbeidsliv i endring og designtenkning som et rammeverk i karriereveiledning. Boka retter seg mot alle som er opptatt av utvikling og utforsking av karriere.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye fagboka presenterer hvordan veiledere kan legge til rette for karrierelæring. Boka henvender seg til alle som veileder om utdanning, jobb og karriere.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Fagboka «Karriereveiledning for individ og samfunn» bidrar til en viktig debatt om karriereveiledningens rolle og funksjon – i spenningsfeltet mellom individets og samfunnets interesser.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Studerer du karriereveiledning eller rådgiving? Lurer du på det teoretiske grunnlaget til karrierelæring? Vil du utvide din forståelse for det historiske, internasjonale og politiske bakteppet og de indre sammenhengene mellom begrepene karrierekompetanse og karrierelæring? Da anbefaler jeg denne boken til Erik Hagaseth Haug.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Kjersti Holm Johansen har i en årrekke arbeidet med rådgivningsspørsmål og vært involvert i arbeidet med innføringen av faget Utdanningsvalg. Hun har anmeldt den nylig utgitte boken «UTDANNINGSVALG – identitet og danning.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.