Aktuell faglitteratur

Article tema
Aktuell faglitteratur

Inger Marie Bakke, Ingrid Bårdsdatter Bakke og Torild Schulstok er redaktører for en ny antologi som tar for seg ulike sider ved profesjonalisering av karriereveilederrollen i Norge.

Article tema
Aktuell faglitteratur

I denne boken forteller Rie Thomsen om forskjellige forståelser av begrepet karriere til et bredt publikum. Boken er på dansk. Den inngår i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser, som er lettleste tekster om kultur, historie, politikk, og mye mer – skrevet av forskere på området. 

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur
Nyheter og omtaler

Er du klar for å ta fatt på jobben igjen etter sommeren? Vi har faginspirasjonen.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Hege Winnem har skrevet en bok for de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, og som nå er klar for å søke jobb. Boka kan også være nyttig for karriereveiledere, med inspirasjon til praktiske oppgaver og konkrete verktøy i veiledningen.   

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur
Nyheter og omtaler

I mai kom papirutgaven av antologien The Oxford Handbook of Career Development. Boka er viet karriereveiledningsfaget og består av bidrag fra en rekke internasjonale forskere og skribenter. Les Ingrid Bårdsdatter Bakke, postdoktor ved Høgskolen i Innlandet, sin anmeldelse av boka. 

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne fagantologien handler om arbeiderklassen i dagens Norge, og kan være nyttig for karriereveiledere som ønsker å øke sin kompetanse om det norske arbeidslivet. Les intervju med redaktør Jørn Ljunggren her.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye arbeidsboken i faget utdanningsvalg fokuserer på karrierekompetanse og karrierelæring, og gir en verktøykasse til deg som underviser i utdanningsvalg. Den er også relevant i andre sammenhenger hvor karriereveiledning og karrierelæring er sentralt.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne fagboka tar for seg karriere i et arbeidsliv i endring og designtenkning som et rammeverk i karriereveiledning. Boka retter seg mot alle som er opptatt av utvikling og utforsking av karriere.

Article tema
Serier
Aktuell faglitteratur

Denne nye fagboka presenterer hvordan veiledere kan legge til rette for karrierelæring. Boka henvender seg til alle som veileder om utdanning, jobb og karriere.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.