«Karriere»

Article tema
«Karriere»

I denne boken forteller Rie Thomsen om forskjellige forståelser av begrepet karriere til et bredt publikum. Boken er på dansk. Den inngår i Aarhus Universitetsforlags serie Tænkepauser, som er lettleste tekster om kultur, historie, politikk, og mye mer – skrevet av forskere på området. 

Tittel: Karriere

Forfatter: Rie Thomsen 

Utgivelsesår: 2022 

Forlag: Aarhus Universitetsforlag 

Hva handler boken om?

Boken handler om karriere. Rettere sagt om en rekke forskjellige forståelser av hva karriere er og hvordan disse forståelsene har betydning for hvordan mennesker tenker om seg selv. Boken tar for seg en hverdagslig forståelse av karriere som en konkurransepreget, hierarkisk og oppoverstigende prosess og karriereveiledningens profesjonelle forståelse, hvor karriere ses som en (livs)reise gjennom liv, læring og arbeid. Boken handler også om at tilfeldigheter spiller inn under denne reisen, at vi ikke kan se (karriere)muligheter som er bortenfor vår horisont, at alle livsområder har innvirkning på valgene vi gjør og at vi noen ganger står fast. Og at alt sammen er helt normalt og akkurat slik det skal være. 

Hvem er boken rettet mot?

Boken er skrevet for alle, den er kort og den er lettlest (den er på dansk). Boken er til studenten, til den som vil bytte jobb, til den som er arbeidsledig, til den som er syk, til den som skal pensjonere seg. Tilbakemeldinger jeg har fått fra leserne, er at boken overrasker dem fordi de faktisk får mulighet til å tenke på nye måter om sitt eget liv. For eksempel når det gjelder deres eget arbeidsliv. Flere forteller at de føler seg mer «sett» for den og det de er, når de har lest boken. Det gjør meg utrolig glad. 

Hvorfor har du skrevet boken?

Jeg har skrevet boken fordi jeg mener at forskjellige forståelser av karriere er viktig for alle. Boken skal formidle vesentlige innsikter som karriereveiledere har, til en bred skare av mennesker. Målet er at disse innsiktene bidrar til tre ting 

1) at mennesker kan føle seg mer ekte  

2) at mennesker kan føle seg mer frie og 

3) at mennesker kan oppleve at de har innflytelse på sitt (arbeids)liv og sin livssituasjon

Bokens oppbygning

Kapitlene i boken har disse overskriftene:

  • Følg ikke dine drømme 
  • Muligheder i horisonten 
  • En konkurrence eller en rejse? 
  • Det hele liv 
  • En tilstand af stilstand 
  • En livslang karriere 
Bilde
Forsiden til boken Karriere av Rie Thomsen