Nyheter og omtaler

Tema lenker

Det er mye som foregår på karriereveiledningsfeltet. Les ulike omtaler av rapporter, bøker, konferanser og intervjuer med sentrale personer.

Article tema
Nyheter og omtaler

Tiltak for å forhindre frafall i skolen er et satsningsområde både i Norge og ellers i Europa. Kunnskapsdepartementet har forsøkt å kartlegge dette komplekse feltet gjennom å bestille ulike rapporter.

Article tema
Nyheter og omtaler

Kampen mot frafall står høyt på agendaen i både EU og Norge. Den er en av hovedsatsingene i EUs overordnede tiårsstrategi.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.