Hvilken kompetanse bør en rådgiver ha?

Article tema
Hvilken kompetanse bør en rådgiver ha?

Utdanningsdirektoratet gir anbefalinger om hvilken kompetanse skolerådgivere bør ha.

Internasjonalt har det vært økende fokus på nødvendigheten av å ha faglig kompetanse innen fagfeltet

Anbefalingene er ment som rettesnor for de enkelte skolene for å avgjøre om nye eller eksisterende rådgivere har den nødvendig kompetansen/kvalifikasjonene.

Her er anbefalingene:

  • Alle som tilsettes som rådgiver i skolen, bør ha en utdanning på minst bachelornivå.
  • Utdanningen bør inneholde en rådgiverrelevant utdanning på minst 60 studie­poeng. 30 studiepoeng eller mer av den rådgiverrelevante utdanningen bør dekke hovedoppgavene innen sosialpedagogisk rådgiving og/eller utdannings- og yrkesrådgiving som rådgiveren skal ha særlig ansvar for. Dette innebærer at det kan være ulikt innhold i rådgiverrelevant utdanning for en sosialpedagogisk rådgiver og en utdannings- og yrkesrådgiver.
  • I tillegg bør den som ansettes som rådgiver ha yrkeserfaring og kjennskap til skolen.

Direktoratet presiserer at dette er anbefalinger og at det er opp til skoleeier å avgjøre hva som er nødvendig for å oppfylle kravene til rådgiving i forhold til skoleeiers plikt til å oppfylle elevens rett til nødvendig rådgivning.

- Anbefalingen om formell kompetanse skal bidra til at personer som ansettes som rådgivere skal ha gode grunnleggende kvalifikasjoner for sitt arbeid, skriver de.

Liste over kompetansekriterier

De har også laget en mer spesifisert liste over kompetansekriterier sosialpedagogiske rådgivere og utdannings- og yrkesrådgivere bør ha.

- Som for eksempel være bevisst egen kompetanse og rolle som rådgiver, kunne bidra til å utvikle elevenes selvtillit og evne til å hjelpe seg selv, skriver de. 

Internasjonalt har det vært økende fokus på nødvendigheten av å ha faglig kompetanse innen fagfeltet, noe som har ført til at flere land har innført sertifisering eller kompetansekrav til rådgivere.

Les mer om Utdanningsdirektoratets kompetanseanbefalinger og listen over kompetansekriterier (PDF)

Bilde
Alvorlig mann i dress som prater til kvinne med ryggen til.
Bildetekst
Wavebreakmedia Ltd