Rapport om karrierelæring for de utenfor arbeidslivet

Article tema
Rapport om karrierelæring for de utenfor arbeidslivet

Sju attføringsbedrifter har latt seg inspirere av et australsk rammeverk og prøvd ut ulike tilnærminger til å utvikle karrierekompetanse.

De utvalgte attføringsbedriftene har prøvd ut karrierelæring i sitt arbeid med mennesker utenfor arbeidslivet. De tok utgangspunkt i det australske rammeverket for karrierekompetanse siden det i dag ikke eksisterer et slikt rammeverk i Norge.

Bilde
Attføringsbedrifter som læringsarena for karriereferdigheter

Det australske rammeverket er et helhetlig rammeverk som konkretiserer hvordan man kan jobbe systematisk med læring i veiledning.

I rapporten er det beskrevet hvilke bedrifter som har deltatt i prosjektet, hvordan de har jobbet og hvilke erfaringer de har gjort. Arbeidspsykolog Arne Svendsrud er redaktør for rapporten, og han sier at rapporten gir et innblikk i bedriftenes utprøving og erfaringer med dette.

- Å inkludere et læringsperspektiv i attføringsarbeidet er veien å gå i framtiden, sier Svendsrud. 

Flere av bedriftene mener det vil være nyttig å utvikle et norsk rammeverk.

Det kan blant annet bidra til felles rammer og begreper for karriereveiledningsfeltet, noe som kan gjøre det lettere å få på plass et mer helhetlig tilbud om karriereveiledningstjenester.

Les hele rapporten her (PDF)

Bilde
Mange hender samlet mot midten
Bildetekst
I rapporten er det beskrevet hvilke bedrifter som har deltatt i prosjektet, hvordan de har jobbet og hvilke erfaringer de har gjort.

Karrierekompetanse

• Karrierekompetanse er utbyttet av en karrierelæringsprosess.

• I en slik prosess utvikler man ferdigheter og kompetanse til å kunne bevege seg mellom utdanning og arbeid, samt håndtere karrieren sin gjennom hele livet.

• Arbeid og Inkludering bruker begrepet karriereferdigheter i rapporten. Internasjonalt brukes begrepet Career Management Skills (CMS).

• Flere land har rammeverk for karrierekompetanse, blant andre Australia, USA, Canada, Skottland og New Zealand.

• Kilde: vox.no