Karriereveiledning Norge rundt

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

To år har gått siden Integreringsloven trådte i kraft. Veilederforum har tatt en prat med Veiledningssenteret Asker og Bærum og Flyktningkontoret i Bærum om organiseringen. – Jeg vil si det er et vellykket samarbeid som har gått ganske smooth, sier karriereveileder Clare Seville ved Veiledningssentret.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

Det er ein grå, regntung dag på Innlandet, men inne på karrieresenteret spirer det nye tankar. Karriererettleiar Therese Liheim held tankeviruskurs for interesserte vegsøkarar.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

I Trøndelag samarbeider Nav, Karrieresenteret, Fylkeskommunen og bedrifter om å få unge ut i jobb gjennom Trøndelagsmodellen.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

Firdamodellen kombinerer kvalitetsrammeverket sine karriereknappar og livsmeistringsfokus på Firda vidaregåande skule. Men korleis utviklar skulen modellen? Bli med inn i arbeidet bak Firdamodellen, og lær av deira erfaringar.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

Forskningsprosjektet Karriereveiledning for Nav-brukere gir håp om at et mer systematisk samarbeid mellom Nav og karrieresentrene kan gjøre det lettere for brukere å få varig arbeid.

Article tema
Serier
Karriereveiledning Norge rundt

Karriere Østfold startet i fjor et nettkurs i jobbsøking. — Vi er opptatt av å være synlige og tilgjengelige for innbyggerne i fylket, og ser ikke digitale tjenester som en trussel mot tradisjonell veiledning men som et nyttig tillegg, sier Gitte Hovin, leder for Karrieresenter Østfold.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.