Europas frafallselever

Article tema
Europas frafallselever

Kampen mot frafall står høyt på agendaen i både EU og Norge. Den er en av hovedsatsingene i EUs overordnede tiårsstrategi.

Europa 2020 er EUs strategi for intelligent, bærekraftig og inkluderende vekst. Det europeiske råd ble på et møte 17. juni 2010 enige om fem konkrete mål. Ett av disse var at frafallsprosenten skulle ned fra 15 til 10 prosent.

Les om EUs strategi for vekst og sysselsetting på regjeringens nettside (PDF)

Hvorfor er frafall et satsingsområde i Europa?

«Early school leavers» (ESL) er unge mellom 18 og 24 år som har grunnskole eller mindre utdanning, og som ikke er i opplæring eller utdanning. Disse deltar mindre i samfunnslivet og har større risiko for arbeidsløshet. Manglende utdanning og kvalifikasjoner påvirker inntekt, velferd og helse.

I 2009 var seks millioner unge i Europa definert som «Early school leavers», og 52 prosent av disse var arbeidsledige. Frafall har dermed store konsekvenser for samfunnet, og hemmer økonomisk og sosial utvikling i Europa.

Les om EUs handlingsplan mot frafall på regjeringens nettsider.

Bilde
Illustrasjon - Europeiske Union