Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Karriereveiledning mot frafall i skolen

Hvordan kan karriereveiledning i et livslangt perspektiv hindre unge i å falle utenfor skolen?
Redaksjonen, Veilederforum
Innhold basert på notat fra ELGPN
Opprettet 17. desember 2014, oppdatert 22. desember 2014

I notatet «Early School Leaving and Lifelong Guidance» oppsummerer Annemarie Oomen og Peter Plant forskning som omhandler «early school leavers» (ESL) og karriereveiledning. ESL er unge mellom 18 og 24 år som har grunnskole eller mindre, og som ikke er i opplæring eller utdanning. Ettersom dette er en sosialt utsatt samfunnsgruppe når det gjelder arbeidsledighet og helseproblematikk, står gruppen høyt på samfunnsagendaen både i Norge og Europa.

Hva er ELGPN?

Notatet har blitt skrevet på oppdrag fra European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN). Dette er et nettverk som jobber med å bistå medlemslandene i politikkutvikling knyttet til karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Nettverket, som nå består av 31 medlemsland, jobber blant annet med å fremme betydningen av karriereveiledning for å løse ulike samfunnsmessige utfordringer. Notatet «Early School Leaving and Lifelong Guidance» er et eksempel på dette. Norge deltar i ELGPN med representanter fra Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Les mer på nettsidene til ELGPN

Nøkkelfunnene fra notatet

• Early school leavers (ESL) oppgir ofte at de opplever skolen som lite arbeids- og livsrelevant, og at dette er en faktor i beslutningsprosessen om å slutte på skolen. Dette antyder at karriereveiledning er viktig for unges skoleengasjementet slik at de skal forbli i skolesystemet. ​

• Forskning viser at det er mer sannsynlig at studenter som har en karriereplan blir værende i skolesystemet.

• Når karriereveiledning kombineres med grunnleggende akademisk læring kan det føre til at elever og studenter ikke må ta kurs eller skoleår om igjen. Dette er spesielt tilfelle hvis karriereveiledning blir tatt i bruk med unge elever på en systematisk måte.

• IKT-assistert veiledning som en del av et karriereveiledningsprogram kan påvirke strykprosenter og medvirke til bedre akademiske resultater.

• Flere studier viser at karriereveiledning kan forbedre elevenes akademiske prestasjoner.

• Karriereveiledning kan hjelpe i de kritiske overgangene fra skole til videre utdanning eller skole til jobb. Det skjer gjennom å gi de unge nødvendig kunnskap og ferdigheter som hjelper og støtter i overgangen. Det finnes også funn som indikerer at unge kan bli mer tilfreds med sine valg hvis disse overgangene støttes. 

• Forskning viser at karriereveiledning som inkluderer arbeidserfaring og arbeidsrelatert læring hjelper unge å komme inn på arbeidsmarkedet. 

• Det finnes funn som indikerer at karriereveiledning øker sannsynligheten for at elever går videre til neste utdanningsnivå.

• Karriereveiledning som effektivt støtter overgang fra skole til videre utdanning, har en tendens til å kombinere skole og skolerelaterte aktiviteter utenom pensum. Samtidig blir flere interessenter mobilisert, slik som lærere, skolerådgivere, foreldre og arbeidsgivere.

• Funn antyder at på kort og mellomlang sikt kan karriereveiledning ha en positiv virkning på lønnen til veisøker. Karriereveiledning kan også skape et mer optimistisk syn på jobb- og livsrelasjoner.

Les artikkelen "Early School Leaving and Lifelong Guidance" i sin helhet her (PDF)

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Et kompass
    På hvilken måte kan karriereveiledning vise vei for skolesluttere?
    grapix (iStock) All rights reserved.

Forskning viser at det er mer sannsynlig at studenter som har en karriereplan blir værende i skolesystemet.