Foreldrekurs: Det viktige valget

Article tema
Foreldrekurs: Det viktige valget

Hva virker inn på utdanningsvalget? Som forelder kan det være vanskelig å veilede. Les om karrieresenteret som inviterer på foreldrekurs.

Siden 2011 har Karriere Troms invitert til foreldrekurs i starten av året. Kurset er et gratis tilbud til foreldre, primært for dem med barn på ungdomsskolen. Formålet med kurset er å gi foreldre innsikt i hvordan de kan hjelpe egne barn i å ta kunnskapsbaserte valg for videre skolegang. Den ordinære fristen for å søke videregående skole er 1. mars. 

Mer enn hundre foreldre møtte opp på kurskvelden, som hadde rekordpåmelding. Arrangementet var mer enn fulltegnet. Leder ved Karriere Troms, Finn Magne Spjelkavik, kunne fortelle om telefoner fra skuffede foreldre som ikke fikk plass.

Frustrerende venting

Hovedforedragsholder var psykologspesialist Jørgen Sundby, universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, avdeling Tromsø. Han har jobbet klinisk med unge i nesten 30 år og har lang erfaring med å drøfte viktige problemstillinger med unge. 

I sitt foredrag gikk han gjennom sentrale tema basert på både egne erfaringer og forskning. Han reflekterte rundt foreldrerollen som grunnlaget for hvordan unge håndterer fremtiden og for valget de unge skal ta.

- Det viktigste er engasjerte foreldre som skaper gode rammer og viser aksept for hvem barna deres er, også når ting blir vanskelig, var hans primære budskap.

Videre trakk Sundby frem hvordan de siste 50 årenes kulturelle endringer påvirker dagens unge. For eksempel har en senere oppstart i arbeidslivet blitt normen som en konsekvens av at stadig flere tar en lang utdanning.

Dette medfører at unge i dag har en lengre periode hvor de ikke er barn, men heller ikke "fullverdige" voksne. For noen kan dette kan være vanskelig å håndtere.

- Kanskje spesielt for guttene, som kan føle seg utålmodige på å komme i gang med livet, kommenterte Sundby.

Psykologspesialisten advarte også foreldrene mot å presse barna sine til å velge studiespesialisering. Han påpekte at den såkalte "klassereisen" de siste 50 årene har ført til at mange nedvurderer praktiske yrker.

Hans viktigste råd var å lytte til de unge, og ikke prøve å snakke de bort fra yrkesfaglig utdanning skulle de ha interesse for det. 

Et annet viktig moment han trakk frem i denne sammenheng var at det ikke er relevante jobber for alle akademikere som utdannes, mens NHO regner med det vil bli stor mangel på fagarbeidere i fremtiden. 

Høyere IQ siden 1940

Jørgen Sundby kunne også informere foreldrene om at nye generasjoner kun har blitt smartere med tiden; den såkalte Flynn-effekten. IQ målinger fra 1940-tallet viser at befolkningen bare blir smartere for hver generasjon. Årsakene til dette er flere, men et viktig aspekt er at det er mindre fokus på fakta og mer på hypotesetesting i dagens skole.

Birgitte Daae fra Karriere Troms avsluttet kvelden med å vise foreldrene noen av de ulike nettressursene som er tilgjengelig. Hun viste blant annet noen av de ulike verktøyene og foreldresidene på utdanning.no samt vilbli.no og nhoung.no.

Hun delte også egne erfaringer fra veiledning med unge i forhold til valget mellom yrkesfag og studiespesialisering. Hvis man begynner på yrkesfag er det flere muligheter for å bygge på til studiespesialisering.

Det kan derimot være mye vanskeligere å få tildelt lærlingplass som ufaglært hvis man først begynner på studiespesialisering for så å gå over til yrkesfag. Hennes anbefaling var derfor at hvis man står mellom yrkesfag og studiespesialisering, så er det lettere å gå fra yrkesfag til studiespesialisering enn omvendt.

Bilde
Jørgen Sundby