Utdanning.no: Foreldreside

Article tema
Utdanning.no: Foreldreside

Hvordan kan foreldre bli en bedre samtalepartner og veileder for sine barn? På foreldresiden til utdanning.no finnes gode råd og ressurser.

For mange unge spiller foreldrene en viktig rolle når det kommer til råd om studier og karriere. På utdanning.no kan foreldre gå inn på en egen side for å forberede seg på slike samtaler. 

I tillegg til gode råd inneholder foreldresiden også relevante artikler om hvordan foreldre kan veilede barnet sitt på en god måte. De kan lese om de vanskelige valgene når sønnen eller datteren er på vei ut av ungdomsskole eller videregående skole.

Det mye som har endret seg siden foreldregenerasjonen gikk på skolen. Gymnas, allmennfag og studieretning er blitt til videregående, studieforberedende og utdanningsprogram.

For å kunne snakke med barna sine om utdanning er det nyttig å kjenne til dagens utdanningssystem og hvilke begreper som brukes. På foreldresiden er det informasjon om det norske utdanningssystem før og nå, samt en visuell oversikt over dagens utdanningssystem.

Tips foreldre og veisøkere som du kjenner!

Les mer på foreldresiden på utdanning.no

Bilde
To personer som ser på en dataskjerm