Fagprofilen

Article tema
Serier
Fagprofilen

Få kjenner karriereveiledningsfeltet i Norge bedre enn Geir Syvertsen, spesialrådgiver i Viken - og fra nyttår igjen - Østfold fylkeskommune. Blant mye annet var han medlem av NOU-utvalget som i 2016 la viktige føringer for feltet. 

Article tema
Serier
Fagprofilen

Ingela Bergmo-Prvulovics sterke drivkraft er at mennesker skal ha det godt i arbeidslivet og finne sin plass – både i arbeidslivet og i livet generelt. Forskeren, med lang erfaring innenfor voksenpedagogikk og karriereveiledning, har merket at slik er det dessverre ikke alltid. 

Article tema
Serier
Fagprofilen

Tristram Hooley har siden tenårene vært opptatt av sosial rettferdighet. Karriereveiledning ble han interessert i ved en tilfeldighet. Les intervjuet med fagprofilen.

Article tema
Serier
Fagprofilen

Hun har vært med på å tråkke opp løypa for karriereveiledningsfeltet i Norge. Les intervjuet med Gry Okan!

Article tema
Serier
Fagprofilen

Peter Plant har jobbet med karriereveiledning i en mannsalder og har blitt et kjent og kjært navn for både karriereveiledere, forskere og studenter. 1. september pensjonerte han seg, men det betyr langt fra slutten på karrieren.  

Article tema
Serier
Fagprofilen

Hun brenner for sosial rettferdighet, og tror på at karriereveiledning kan bidra til å motvirke sosiale ulikheter. Les intervjuet med professor Rie Thomsen!

Article tema
Serier
Fagprofilen

Veilederforum.no avrunder året med å presentere en person som har betydd mye for fagfeltet karriereveiledning. – Min drivkraft innenfor karriereveiledning handler mest av alt om å bidra til at mennesker får et meningsfylt liv, sier Roger Kjærgård. Les intervjuet og se Kjærgårds julehilsen til alle veiledere!

Article tema
Serier
Fagprofilen

Han har vært sentral i oppbyggingen av masterstudiet i karriereveiledning ved Høgskolen i Innlandet, var medlem i Karriereveiledningsutvalget og er koordinator for det nasjonale kvalitetsrammeverket. Erik Hagaseth Haug er blant dem som legger føringer for faget i Norge.

Tips oss

Har du en god idé til noe du mener vi bør skrive om som angår ditt fagfelt?

Kontakt redaksjonen.