Å veilede til læretid i utlandet

Article tema
Å veilede til læretid i utlandet

Simon hadde læretid på verdens beste restaurant. Med Erasmus+-programmet kan hele verden bli din elevs neste læreplass.

Jeg hadde lyst til å se hvordan en restaurant i et annet land fungerte. Det var selvfølgelig ekstra gøy at jeg fikk mulighet til å se hvordan kjøkkenet fungerte på nettopp verdens beste restaurant.
Dette var en kjempemulighet for min del, og jeg syns det gjorde mitt utdanningsløp bedre.
Det har aldri reist flere på utveksling.

Kokk Simon Jangard Selliseth (25) byttet våren 2013 ut sin vanlige læreplass hos Potetkjelleren restaurant i Bergen med tre og en halv måned på anerkjente Noma i København.

- Jeg hadde lyst til å se hvordan en restaurant i et annet land fungerte. Det var selvfølgelig ekstra gøy at jeg fikk mulighet til å se hvordan kjøkkenet fungerte på nettopp verdens beste restaurant, forteller han.

Verdens største utdanningsprogram

Med god hjelp fra kjøkkensjefen i lærebedriften og opplæringskontoret i Hordaland, fikk Jangard Selliseth mulighet til å dra til København. EUs program for livslang læring, LLP, la til rette og sto for finansiering. LLP ble avsluttet i 2013, og ble erstattet av Erasmus+.

Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU, har sett på hva slags virkning LLP har hatt for Norge. Les publikasjonen Europeisk utdanningssamarbeid 2007-2013 fra SIU (PDF)

Dagens ordning, Erasmus+, er verdens største utdanningsprogram for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det har et budsjett på 14,7 milliarder euro i perioden 2014-2020. Programmet kan bidra med flere læreplasser, og dessuten gir ordningen uendelig mange muligheter for lærlingene. De får hele verden som læringsarena.

- Den største forskjellen mellom det nye og det gamle programmet er en forenkling av tiltak, samt at elever nå kan reise til utlandet for en lengre periode. Før kunne de reise i maksimalt 38 uker, mens nå kan en lærling være borte et år, opplyser rådgiver Tore Kjærgård i SIU.

De første ni månedene av 2014 tildelte programmet 1098 yrkesfagsstipender. De fleste går til studenter på yrkesfag, men noen stipend går også til lærere, ansatte eller følgepersoner.

-Det har aldri reist flere på utveksling, opplyser han.

Lærerikt

Da Jangard Selliseth fikk muligheten til å ta deler av læretiden i utlandet, var ikke valget vanskelig.

- Dette var en kjempemulighet for min del, og jeg syns det gjorde mitt utdanningsløp bedre. Kokkeyrket er et internasjonalt fag som hele tiden forandrer seg, og derfor er det veldig lærerikt å se hvordan ting foregår andre steder, sier han.

Han er veldig fornøyd med læringsutbyttet han fikk, og  ville ikke vært uten den internasjonale erfaringen.

- Jeg lærte masse av å ha læretid på Noma. Jeg jobbet 16 timer hver dag, fem dager i uken i et kjempestort kokkemiljø med 40 kokker i verdensklasse. Utplasseringen gjorde også mye med retningen jeg tok på min videre læretid, forteller han.

Lengre opphold

I tillegg til at SIU ser en økt tendens i at flere og flere ønsker å reise ut, ser de også en klar tendens til at oppholdene samtidig varer lengre og lengre. De fleste oppholdene er på mellom tre og fire måneder. Opphold over tolv uker gir også rett til støtte fra Lånekassen.

Både Jangård Selliseth og SIU trekker frem at det er veldig lærerikt å ta deler av studietiden utenlands.

- En kan skille litt på læreutbytte mellom elever og lærlinger. Elevene som reiser ut første eller andre året på videregående, er ofte på utveksling fra to-fire uker. Da er det nok først og fremst det faglige som blir mest fremtredende for læreutbyttet. Lærlingene som har lengre opphold i læretiden, får også med seg mer utbytte i form av språkferdigheter, kulturforståelse og selvstendighet. De lærer dessuten flere teknikker og andre måter å utføre faget på jo lengre de er på utveksling, forteller han.

Kjærgård trekker også frem hvordan ordningen også kan bidra i mangelen på læreplasser. Dette er bakgrunnen for et alternativt utdanningsløp de siden 2007 har hatt på Setesdal videregående skole i Aust-Agder.

Les artikkelen «Mange fordeler med læretid i utlandet», om utveksling for gullsmedlærlinger

Bilde
Simon Jangard Selliseth på kjøkkenet på Noma med flere andre kokker.