Unge funksjonshemmede

Article tema
Unge funksjonshemmede

Hvordan få flere funksjonshemmede og kronisk syke ungdommer i arbeid?

Et tiltak for å gjøre arbeidslivet mer tilgjengelig for unge funksjonshemmede er nettportalen jobbforalle.no. Portalen skal være et bindeledd mellom arbeidsgivere som ønsker å ansette folk med nedsatt funksjonsevne, og folk med nedsatt funksjonsevne som er på utkikk etter en ny jobb. Stillingsannonser er en viktig del av innholdet i portalen.

Besøk jobbforalle.no

Bak jobbforalle.no står magasinet Velferd. Magasinet er landets eneste uavhengige blad på det viktige og omfattende feltet velferd og arbeid. Det er inngått en avtale mellom Unge Funksjonshemmede og magasinet Velferd om å slå sammen de to jobbportalene jobbressurs.no og jobbforalle.no for å styrke arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv.

Det er ifølge Unge Funksjonshemmede for lite kunnskap blant rådgivere om hvilke yrkesvalg som kan være aktuelle for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser, og det er en utbredt holdning at funksjonshemmede har mer begrensede muligheter enn det som faktisk er tilfelle.

Notatet peker på at frafall kan skyldes dårlig veiledning, som igjen kommer av pressede veiledningsressurser. En bevisstgjøring blant rådgivere kan være med på å forhindre frafall, mener Unge Funksjonshemmede.

LO skriver om funksjonshemmede og muligheter for studier på sine nettsider. Her nevnes det blant annet at det er viktig med veiledning til ungdomsskoleelever med nedsatt funksjonsevne for å forhindre frafall.

Bilde
Illustrasjonsbilde, unge funksjonshemmede
Bildetekst
Goodshot