Muligheter for blinde

Article tema
Muligheter for blinde

Synshemmede har ved bruk av nye hjelpemidler mange flere muligheter i arbeidslivet og i studier enn tidligere.

Hvis ikke den blinde anser sin funksjonshemming som en hindring, hvorfor skulle en veileder gjøre det?

Norges blindeforbund har informasjon om mulighetene for blinde i arbeidslivet.
Les om mulighetene for blinde i arbeid på nettsidene til Norges blindeforbund

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) er et offentlig bibliotek som produserer og låner ut lydbøker. Alle som strever med å lese har muligheten til å låne. Studenter på høgskoler og universiteter kan få pensum som lydbok fra NLB. 

Biblioteket har lydbøker i en rekke fag. Fagområdene psykologi, økonomi, juss, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie og pedagogikk for barnehage og grunnskole er godt dekket.

Det produseres hele tiden nye titler. Mange av studiebøkene produseres med talesyntese, det vil si at man kan lytte og følge teksten parallelt på skjerm. Studentlånere har også tilgang til NLBs store samling av skjønnlitteratur.

Finn ut hvilke bøker og tjenester biblioteket tilbyr

Bilde
Mann leser blindeskrift
Bildetekst
Thinkstock