Min veilederhverdag: Sigrid Heggdal Huse

Article tema
Min veilederhverdag: Sigrid Heggdal Huse

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.

Bilde
Navn
Sigrid Huse
Tittel
Jobbspesialist
Del av stilling brukt til karriereveiledning
80 prosent
Sted
Notodden, Telemark

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

- 10 år.

2. Hva slags utdanning har du?

- Barnevernspedagog med videreutdanning innen veiledning i offentlig sektor og gruppeveiledning.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

- Menneskene jeg møter og deres historier! Jeg liker også at jeg har stor frihet til å gjøre jobben slik det passer for den enkelte kandidat. Det gjør at jeg kan være veldig fleksibel. Passer det ikke for kandidaten å møte meg på NAV, går vi tur i skogen, og er det for skummelt å møte opp hos en arbeidsgiver, så blir jeg med. På denne måten blir jeg også veldig godt kjent med den enkeltes ønsker og behov, og har mulighet til å stå last og brast med dem hvis veivalgene blir forvirrende eller vanskelige.

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

- Mine arbeidsoppgaver er å være veileder for unge mennesker som av ulike årsaker har falt ut av skolegang og arbeidsliv. Det er veiledningssamtaler som hovedsakelig fyller min arbeidshverdag, både sammen med ungdommene og sammen med aktuelle arbeidsgivere. Jeg jobber etter metoden Supported Employment (SE) og her er arbeidsgiver like viktig som kandidaten. I tillegg er det noe registreringsarbeid og skriftliggjøring av sakene. Dette vil jeg si utgjør omtrent 20 prosent av arbeidstiden min.

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag?

- Å skaffe de riktige arbeidsplassene til de riktige kandidatene, og bidra til at det blir en ordinær jobb – på best mulig måte for alle parter. For å sikre at dette blir gode prosesser må jeg ha brukt passe tid på veiledningen. Det vil si, ikke ha det travelt og ta snarveier og samtidig være effektiv nok til at det ungdommen ønsker og vil, faktisk skjer. En annen faglig utfordring er å være trofast mot veiledningsfaget samtidig som det stilles krav til resultater.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

- Vi har metodeveiledning og nettverkssamlinger for oss som har rollen som jobbspesialister. I tillegg har vi muligheten til videreutdanning og kurs i veiledning, og har godt samarbeid med Karrieresenteret. På mitt kontor har vi i tillegg jevnlige gruppeveiledninger med både interne og eksterne veiledere. Hele organisasjonen dreier gradvis over til mer veiledning og mindre saksbehandling, så her er det mye fokus på kvalitet om dagen!

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

- Jeg jobber etter SE-metoden og sertifiseres i disse dager til bruk av VIP24. Noen ganger starter vi på en prosess som virker grei. Kandidaten har et klart mål: «Jeg skal jobbe som renholder». Etter en tid sammen der vi snakker om egenskaper og ønsker, viser det seg at kandidatens ønske om å jobbe med renhold, skyldes at kandidaten tror det er ikke er mulig å finne den typen jobb i nærområdet som han/hun egentlig vil ha. Vi finner da ut at en arbeidstrening og jobb i musikkstudio eller som musikkskribent i lokalavisa kan være nærmere drømmen enn det som viser seg ikke å være et reelt ønske.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

- De gode arbeidsgiverne, og relasjonen deres til de ungdommene jeg formidler ut til dem. Det er så utrolig mange flinke og greie folk som er gull verdt for ungdommene, bare vi klarer å få til en god match. Butikkeieren eller kundebehandleren, bedriftslederen eller kantinepersonalet, rektoren eller renholderen. Det er ute i bedriftene ungdommene får mulighet til å mestre og bli ansvarliggjort innenfor et arbeidsfelt de har fått hjelp til å velge – ut fra egenskaper, erfaringer, drømmer og behov. Jeg er også opptatt av hele mennesket. Det er ikke så lett å tenke på jobb når du ikke har mat i skapet eller har alvorlig syke foreldre. Da snakker vi om det og finner veier videre, gjerne sammen med nettverket.

Bilde
Månedens veileder mai

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Send mail til veilederforum@utdanning.no.