Aktuell faglitteratur: «Mellom to jobber»

Article tema
Aktuell faglitteratur: «Mellom to jobber»

Hege Winnem har skrevet en bok for de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet, og som nå er klar for å søke jobb. Boka kan også være nyttig for karriereveiledere, med inspirasjon til praktiske oppgaver og konkrete verktøy i veiledningen.   

Tittel: Mellom to jobber – 7 steg til en meningsfull jobb

Forfatter: Hege Winnem

Utgivelsesdato: november 2021

Forlag: Kolofon

Hva handler boken om?

«Mellom to jobber – 7 steg til en meningsfull jobb» tar leseren med på en prosess fra å erkjenne og utnytte den (ofte) vanskelige tiden mellom to jobber, gjennom en grundig kartlegging av kompetanser, preferanser og jobbalternativer, til hvordan lande en ny og meningsfull jobb.

Gjennom historier fra veiledningsrommet og ved hjelp av oppgaver, verktøy og eksempler fra praksis lærer leseren hvordan selvfølelsen styrkes, hva som kan skape mening i jobbsammenheng og hvordan du bygger en sterk jobbidentitet.

Et lengre jobbfravær går ofte utover selvfølelsen. Selvtillit og tro på egen kompetanse svekkes lett. Mange lar være å søke jobber de er kvalifisert til når krav som fremoverlent, sulten og proaktiv preger jobbannonsene, fordi utilstrekkeligheten vokser i takt med forsøket på å passe inn i idealet som tegnes av «den perfekte kandidaten».

Boken legger vekt på at leseren jobber med å finne, bygge og styrke sin egen jobbidentitet i en «innenfra-ut, utenfra-inn-prosess». Dette hjelper leseren til å stå støtt i seg selv, og bli tryggere og tydeligere i møtet med arbeidsmarkedet.

En del av de som har vært uten jobb en stund opplever å ikke nå opp i ordinære søkeprosesser. Om lag halvparten av stillingene som blir besatt til enhver tid finnes i det uannonserte eller «skjulte» arbeidsmarkedet. Leseren får konkrete tips til hvordan jobbsøkeren kan gjøre seg aktuell for disse stillingene, bl.a. ved å utvide og anvende nettverk (også i sosiale medier), og hvordan ta direkte kontakt med arbeidsgivere og rekruttere.

Fordi denne fremgangsmåten er uvant for mange, får leseren konkrete og overkommelige forslag til hvordan det kan gjennomføres: En enkel aktivitetsplan, forankret i en overordnet karriereplan, hjelper leseren til å lede seg selv i jobbsøkerprosessen, selv når det blir vanskelig og motivasjonen avtar.

Hvem er boken rettet mot?

Boken er rettet mot langtidsledige, i hovedsak de som har falt ut av jobb på grunn av utbrenthet, nedbemanning eller sykefravær, og som nå er klar for å starte jobbsøkerprosessen, men trenger inspirasjon og støtte til å komme i gang.  

Hvordan er boken relevant for karriereveiledere?

«Mellom to jobber» er også relevant for karriereveiledere som bistår arbeidssøkere tilbake i jobb. Boken består av en rekke praktiske oppgaver, refleksjonsoppgaver, eksempler og konkrete verktøy ment for jobbsøkeren. Disse vil også en karriereveileder kunne hente inspirasjon fra og anvende i egen arbeidshverdag.

Kan du fortelle litt mer om din bakgrunn og hvorfor du har skrevet denne boken?

Jeg har jobbet som karriereveileder i 18 år både i egen virksomhet, for ulike tiltaksarrangører og i Nav. Jeg er utdannet gestaltterapeut og mentaltrener, med videreutdanning i karriereveiledning.

Mange mellom to jobber vet hva de bør gjøre i jobbsøkerprosessen og hvorfor det er fornuftig. Det de sliter med er hvordan få det til, ofte på grunn av usikkerhet og manglende jobbsøkerferdigheter. I boken deler jeg både hva og hvorfor, men det vies stor plass til hvordan.

Jeg ville skrive «Mellom to jobber» som en støtte til de som har falt ut av jobb på grunn av utbrenthet, nedbemanning eller et lengre sykefravær, og som strever med å komme tilbake i jobb. Etter å ha veiledet mennesker i denne situasjonen over mange år har jeg blitt godt kjent med målgruppas utfordringer og behov. Jeg ville derfor samle effektfulle oppgaver og verktøy fra ulike deler av veiledningsfeltet og dele dem med leseren i en stegvis prosess.

Jobbsøkere begynner ofte i feil ende. I stedet for å starte med å finne ut hva de selv kan og vil, starter de med å orientere seg etter hva arbeidsgiverne vil ha. De kaster seg over jobbannonser og blir nedbrutte og frustrerte over kompetanse- og ferdighetskravene, som vitner om at det kun søkes etter superkandidater. Som langtidsledig føler du deg ikke som en superkandidat. Med denne boken vil jeg hjelpe leseren med å finne sine egne «superkrefter» og vise alternative måter å komme i ny jobb på. Da er det viktig å starte i riktig ende: Med seg selv.

Bilde
Grønt forsidecover til boka Mellom to jobber
Bildetekst
Bokomslag til boka Mellom to jobber - 7 steg til en meningsfull jobb

Aktuell faglitteratur

Veilederforum ønsker å presentere aktuelle bøker på karriereveiledningsfeltet.

Forfattere forteller hva boka handler om, hvem målgruppa er og hvordan boka er relevant for karriereveiledere.