De mest leste sakene i 2023

Article tema
De mest leste sakene i 2023

Her får du et gjensyn med de mest leste sakene som er publisert på Veilederforum.no så langt i 2023.

   1. Hvordan møte og håndtere emosjonelle krav? 

Som karriereveileder må du forholde deg til menneskers følelser, både positive og negative, gleder og sorger. Artikkelforfatter Abbas Sharifian kaller dette å bli utsatt for emosjonelle krav, noe som over tid kan gi belastning. Sharifian er seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, og her forteller han om Arbeidsmiljøportalen, hvor du finner flere verktøy du kan ta i bruk for å håndtere emosjonelle krav i jobben: En bra dag på jobb og Arbeidsmiljøhjelpen.  

   2. Ein to tre, på det fjerde skal det skje 

Karriere Hordaland har utarbeidet en modell de har kalt 1-2-3-modellen. Den er basert på at veisøker skal oppleve bevisstgjøring og få en progresjon i veiledningsprosessen. Veisøker skal også tilegne seg kompetanser for en livslang karriereplanlegging. Karriereveilederne Birgit E. Olsen Bratseth, Elin K. Haukanes og Kjersti Kvaløy beskriver i denne artikkelen modellen og hvordan den kan brukes, med utgangspunkt i noen tenkte caser. 

   3. Kan karrierekompetanse måles? 

Ett av målene for utbytte av karriereveiledning er økt karrierekompetanse hos veisøker. Er det mulig å måle dette utbyttet? Det er spørsmålet Ingunn Schumacher Carling stiller i denne artikkelen. Schumacher Carling er kreativ leder i Vica Kompetanse, og veileder for veiledere. Ved hjelp av pedagogiske modeller kan det være mulig å måle effekten på en strukturert måte hvorvidt en karrierelæringsaktivitet treffer, skriver hun. Her presenterer hun én modell, den didaktiske relasjonsmodellen av Bjørndal og Lieberg.  

   4. Veilederforum-podden – emosjonell kompetanse 

Emosjonell kompetanse har i liten grad vært et tema i norsk karriereveiledningskontekst. Det vil Kirsten Marie Dalene gjøre noe med. Dalene er førsteamanuensis og programansvarlig for masterstudiet i karriereveiledning ved Universitetet i Sørøst-Norge. I denne utgaven av Veilederforum-podden forteller hun om hvordan det er mulig å både være profesjonell i rollen som karriereveileder og samtidig ivareta deg selv og veisøker følelsesmessig.  

   5. Gode erfaringer med mikrokurs for ukrainske flyktninger 

Karriere Oslo har laget en egen webinarserie – eller mikrokurs – med karriereinformasjon beregnet på ukraniske flyktninger. Noe av tanken er at veisøkere kan se gjennom kursene før de kommer til karriereveiledning. På den måten kan læringsutbyttet bli bedre, og veiledningen bli mer effektiv. Det forteller karriereveilederne Katja Antin og Adine Dørum, som er ansvarlige for kursene, i dette intervjuet.  

Bilde
Illustrasjonsbilde av hender og mobiltelefon.