Gode erfaringer med mikrokurs for ukrainske flyktninger

Article tema
Gode erfaringer med mikrokurs for ukrainske flyktninger

Karriere Oslo har laget en serie med mikrokurs (webinarer) for ukrainske flyktninger med jobb- og utdanningsrelaterte tema. Mikrokursene har fått gode tilbakemeldinger, og de bidrar også til å gjøre veiledningen mer effektiv, forteller karriereveilederne som står bak.

Katja Antin og Adine Dørum, som er ansvarlige for utvikling og produksjon, har foreløpig laget fem mikrokurs. Hvert kurs er på 10-15 minutter og har både en ukrainsk- og en norskspråklig versjon. Temaene er «Finne jobb i Norge», «Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning», «Din kompetanse», «Søke høyere utdanning» og «Utdanningssystemet i Norge» (se faktaboks).

Frigjorde tid

Idéen til mikrokursene kom etter at veilederne hadde besøkt klasser i voksenopplæringen og formidlet den samme informasjonen igjen og igjen.

- Vi opplevde at vi ble stående og fortelle, og at det ble mye informasjon og vanskelig for deltakerne å ta imot og bearbeide all informasjonen. Og det er jo også den samme informasjonen som går igjen, nærmest på repeat. Så da tenkte vi at mikrokurs kunne være en mulighet, for å systematisere og effektivisere arbeidet vårt, sier Katja Antin, som selv har bakgrunn fra Ukraina. 

- Ved å la klassen se gjennom mikrokursene før vi kom på besøk, kunne tiden vi var på skolen i stedet bli frigjort til å besvare individuelle spørsmål, legger Adine Dørum til.

Dialog la grunnlaget

Men Dørum og Antin understreker at klassebesøkene var svært viktige for å få innspill til hva slags informasjon de ukrainske deltakerne hadde mest behov for. 

De synes det er viktig å nevne at mikrokursene også kan være relevante for andre nyankomne. 

Bilde av karriereveilederne Adine Dørum og Katja Antin som er ansvarlige for mikrokurs for ukrainske flyktninger

Adine Dørum (til venstre) og Katja Antin i Karriere Oslo er ansvarlige for mikrokursene rettet mot ukrainske flyktninger. Foto: Karriere Oslo.

Katja Antin klargjør at ukrainere har kollektiv beskyttelse og dermed ikke rett til individuell karriereveiledning som andre flyktninger med individuell beskyttelse. Dessuten praktiseres veiledningen for ukrainere noe ulikt i forskjellige kommuner.  

- Introduksjonsprogrammet for ukrainske flyktninger varer i kun ett år. Det er dessverre ikke alle som oppnår et tilfredsstillende nivå i norsk slik at de kan navigere i det havet av informasjon som er tilgjengelig. Derfor kunne informasjon på morsmålet, ukrainsk, vært til stor hjelp i startfasen for nyankomne ukrainere. En fersk rapport sier at kun 11 prosent av ukrainere behersker godt nok engelsk til å kunne nyttiggjøre seg informasjon på engelsk, sier Antin. 

Mange vil ha behov for veiledning

Katja Antin viser til tall fra Imdi der det framgår at per mai i år er 37 000 ukrainske flyktninger bosatt i Norge. For 2023 har Imdi oppjustert det samlede bosettingsbehovet for ukrainske flyktninger til i alt 38 000 personer.  

- Det tyder på at denne store flyktninggruppen kommer til å ha stort behov for både gruppe- og individuell karriereveiledning etter hvert, sier Antin.  

Antin og Dørum har fått gode tilbakemeldinger på mikrokursene fra ukrainske deltakere i introduksjonsprogrammet. 

- Vi har også fått gode tilbakemeldinger fra et lite nettverk av veiledere fra andre kommuner som veileder ukrainere. De fortalte at de ble inspirert, og har lyst til å lage noe liknende selv, sier Katja Antin. 

Inspirasjonen går også den andre veien, forteller Adine Dørum. 

- Vi er blitt inspirert av Karrieresenter Østfolds videoer, blant annet deres rene og fine design. Det vil vi gjerne gi dem kred for! 

Variert tilbud

Veiledningen Karriere Oslo tilbyr ukrainske flyktninger, skjer både gjennom individuelle samtaler, hvor veisøkeren kan ha med tolk, og informasjonsmøter. Karriere Oslo har dessuten hatt informasjonsmøter for ukrainere som ikke er i introduksjonsprogrammet. Flere av disse hadde bodd en god stund i Norge, men ikke fått med seg nyttig informasjon, erfarte karriereveilederne. 

- For eksempel var det ukjent for dem at de har mulighet til å ta opplæring på høyere nivå i norsk og engelsk på videregående skole for voksne, sier Katja Antin. 

Adine Dørum påpeker at utdanningssystemet i Ukraina er nokså forskjellig fra Norge. For eksempel er det vanlig i Ukraina at personer som har høyere utdanning, kan bruke utdanningen på et videre felt.  

- Hvis man for eksempel har en mastergrad i ingeniørfag, så kan man også jobbe med markedsføring. Så mange av dem Katja og jeg har snakket med, har vært litt frustrert over at det var så vanskelig å få seg jobb, for i Norge må man gjerne ha en høyere formell utdanning innen et spesielt fagfelt. 

Planlegger nye kurs

Dørum og Antin konstaterer at det er krevende å lage slike kurs med den kvaliteten Karriere Oslo ønsker. Blant annet legger kommunen stor vekt på klarspråk, og det medfører til dels nitid språklig bearbeiding. Man må også regne inn kostnader ikke bare i form av egen tidsbruk, men til eksterne tjenester som oversetting og teksting. Alt i alt synes de to kollegene at produksjonen av mikrokursene har vært interessant, og også gitt mulighet til kreativ utfoldelse. 

Nå planlegger Karriere Oslo fem nye mikrokurs om videregående opplæring. Denne gang bare i norsk versjon, men tekstet på de ti største minoritetsspråkene i Oslo.  

Mikrokursene er dels et ledd i Karriere Oslos strategi om å gjøre veiledningen mer effektiv, forklarer Adine Dørum. 

- Hvis bookingen handler om for eksempel veier til fagbrev, så kan man sende veisøkeren et tips på forhånd, «sjekk ut denne videoen». Da kan veiledningstimen brukes på andre ting enn bare å formidle informasjon. 

Og ikke minst handler det om å gjøre informasjon tilgjengelig for flest mulig, tilføyer Katja Antin. 

- I dag er det begrensninger for veldig mange. 

Bilde
Bilde fra Karriere Oslos mikrokurs i karrierelæring for ukrainske flyktninger
Bildetekst
Katja Antin presenterer de ukrainskspråklige versjonene av mikrokursene. Foto: Karriere Oslo.

Her kan du se mikrokursene

Finne jobb i Norge 

Norsk versjon 

Ukrainsk versjon 

 
Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning 

Norsk versjon 

Ukrainsk versjon 

 
Din kompetanse 

Norsk versjon 

Ukrainsk versjon 
 

Søke høyere utdanning 

Norsk versjon 

Ukrainsk versjon 

 
Utdanningssystemet i Norge 

Norsk versjon 

Ukrainsk versjon 

Nytt nasjonalt nettsted for flyktninger

Nettstedet Ny i Norge ble lansert 1. juni. Her skal nyankomne ukrainske flyktninger finne informasjon de trenger for å registrere seg, søke om opphold og begynne livet sitt i Norge. 

Nettstedet vil i løpet av 2023 og 2024 utvides med informasjon til alle nyankomne flyktninger og innvandrere i Norge.