Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen

Rådgiverne i fengselsundervisningen har et stort oppgavespenn. Alle gjennomfører individuelle veiledningssamtaler, mens kun et fåtall har gruppeveiledning.
Logo Veilederforum
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 8. august 2017, oppdatert 9. august 2017

Kunnskapsgrunnlaget om karriereveiledning i kriminalomsorgen er begrenset. Behovet for et bedre kunnskapsgrunnlag har blant annet blitt påpekt av karriereveiledningsutvalget i utredningen Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn (NOU 2016:7).

Kompetanse Norge gjennomførte i juni 2016 en elektronisk undersøkelse rettet mot rådgivernettverket. Hensikten med undersøkelsen var å styrke kunnskapsgrunnlaget om karriereveiledning i kriminalomsorgen.

 • Sentrale temaer i undersøkelsen er:
 • Rådgiverrollen – oppgaver, utdanning og erfaring
 • Veiledningstilbud for ulike grupper innsatte
 • Samarbeid med andre aktører
 • Kompetansebehov

Samarbeid med karrieresentre

De offentlige karrieresentrenes rolle og bidrag inn mot kriminalomsorgen blir vektlagt i rapporten. Funn fra undersøkelsen viser at én av tre rådgivere har et samarbeid med et offentlig karrieresenter. Karriereveiledningen foregår enten i fengselet, på karrieresenteret eller i en oppfølgingsklasse.

Enkelte karrieresentre tilbyr kurs til de innsatte, mens andre tilbyr kompetansestøtte til rådgiverne. I rapporten kan du lese mer om samarbeidet med karrieresentre i tre fylker.

Ulikt tilbud til karriereveiledning

Rådgiverne som deltok i spørreundersøkelsen oppgir «for liten tidsressurs» og «for mye administrativt arbeid» som de to største utfordringene.

Ikke alle innsatte i norske fengsler får et tilstrekkelig veiledningstilbud om utdanning og yrkesvalg. Rådgiverne i undersøkelsen mener at innsatte i skoleavdelingen blir best ivaretatt.

Basert på resultatene i undersøkelsen gir Kompetanse Norge følgende anbefalinger:

 • Økt tilgang til karriereveiledning for flere grupper innsatte
 • Mer tid til veiledning av innsatte
 • Utforske mulighetsrommet i tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid 
 • Økt tilbud om kompetanseheving
 • Oppfølgende undersøkelser og forskning på karriereveiledningsfeltet

Les hele rapporten her: Karriereveiledning i kriminalomsorgen 

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

 • Bildet av forsiden på rapport om karriereveiledning i kriminalomsorgen. Mann som står med ryggen til i en døråpning.
  Rapport Kompetanse Norge All rights reserved.