Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rapport: Målgruppeundersøkelse om framtidige kompetansebehov

For å gi best mulig karriereveiledning er det nyttig å vite hvordan ulike målgrupper vil ha informasjonen formidlet. Vox har i en undersøkelse sett på denne problemstillingen.
Penn og papir
Redaksjonen
Veilederforum
Opprettet 28. oktober 2016, oppdatert 27. oktober 2017

Elever, studenter og arbeidssøkende kan ha behov for informasjon om framtidens arbeidsmarked ved valg knyttet til utdanning og arbeid. Karriereveiledere kan ha behov for slik informasjon i sin jobbhverdag.

Hvilken informasjon om framtidens arbeidsmarked har målgruppene behov for? Hvordan ønsker de å motta informasjonen? Dette er noen av spørsmålene stilt i undersøkelsen.

Undersøkelsen retter seg mot fem målgrupper som er viktige sluttbrukere av informasjon om framtidig kompetansebehov:

•    Elever i ungdomsskolen og deres foreldre
•    Elever i videregående skole
•    Studenter i høyere utdanning
•    Arbeidssøkende
•    Karriereveiledere

Kvalitativ undersøkelse

For å få en forståelse av hvordan målgruppene ønsker å få informasjon formidlet, er det nyttig å kjenne til bruk av ulike informasjonskilder og eventuelle hindringer de opplever når de skal tilegne seg informasjon om framtidige kompetansebehov. Undersøkelsen ser derfor på formidling i bred forstand.

Undersøkelsen ble gjennomført ved at karriereveilederne ble dybdeintervjuet, mens informanter i de andre målgruppene ble gruppeintervjuet.

Resultater fra undersøkelsen

Resultatene fra målgruppeundersøkelsen samsvarer med resultater fra tidligere undersøkelser om utdannings- og yrkesvalg. Samtidig gir den ny kunnskap om formidling av framtidige kompetansebehov.

Dette gjøres ved å se på utfordringene med hensyn til å få informasjon om framtidens arbeidsmarked, hvilke informasjonsbehov målgruppene har og hvordan de ønsker å få informasjon om kompetansebehovene formidlet.

Begrenset bruk

Mange av informantene sier at trygghet i forhold til framtidig jobb er en del av vurderingsgrunnlaget ved karrierevalg, men bruken av informasjon om framtidens arbeidsmarked varierer.

Sammenhengen mellom utdanning og behov i arbeidsmarkedet oppleves mindre viktig for mange. I undersøkelsen finner vi at media er den viktigste kilden til informasjon om arbeidsmarkedet for mange. 

Uoversiktlig mangfold av informasjon

Mangfoldet av informasjon tilknyttet karrierevalg oppleves uoversiktlig. Noe også tidligere omtaler av feltet har vist. Flere av informantene i denne undersøkelse kjenner ikke til informasjon som ligger tilgjengelig.

Det dreier seg både om kjennskap til nettsteder og innholdet på disse. Analyser av framtidige kompetansebehov kan være vanskelig å forstå og det kan være utfordrende, særlig for unge å tenke langt fram i tid.

Udekket informasjonsbehov

Elever og studenter savner informasjon om hvilke muligheter de har i valg knyttet til utdanning og arbeid, for eksempel ved omvalg, mens arbeidssøkende ønsker informasjon om omskolering.

Karriereveiledere ønsker informasjon om utvikling i arbeidsmarkedet generelt, i tillegg til spisset informasjon, for eksempel kompetansebehov på regionalt nivå eller for mindre utdanningsgrupper.

Samlet og tilpasset formidling

Informantene ønsker å få informasjonen de trenger samlet, gjerne på et nettsted med tilrettelagt informasjon for den enkelte målgruppe. Flere framhever nytteverdien av visuell formidling og tester som viser relevante utdannings- og arbeidsmuligheter.

Elever og studenter ønsker chattemuligheter, fora eller andre måter de kan få kontakt med unge rollemodeller på.

Anbefalinger som berører karriereveiledning

Karriereveiledere kan formidle relevant karriereinformasjon og lære folk som har kommet til veiledning selv å finne og ta i bruk slik informasjon og reflektere rundt karrierevalg. Utbyttet av karriererelevant informasjon på nett øker når det kombineres med karriereveiledning (Mackay, Morris et al. 2016).

Økt tilgang på karriereveiledningstjenester kan dermed bidra til å løse utfordringer forbundet med formidling av framtidige kompetansebehov.

Les rapporten «Formidling av framtidige kompetansebehov» her (PDF)

 

Del denne siden

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Skjermbilde av rapporten "Formidling av framtidige kompetansebehov.
    Skjermbilde All rights reserved.

Flere framhever nytteverdien av visuell formidling og tester som viser relevante utdannings- og arbeidsmuligheter.