Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Clare Seville

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 7. desember 2017, oppdatert 7. desember 2018
Portrettbilde av månedens veileder Clare Seville
Navn:
Clare Seville
Tittel:
Rådgiver i karrieretjenesten
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
30 prosent
Arbeidssted:
Veiledningssenteret i Asker og Bærum
Sted:
Bærum, Akershus

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning? 

— Jeg har jobbet som rådgiver/karriereveileder i videregående skole siden 2005, og i karrieretjenesten siden 2016. 

2. Hva slags utdanning har du?

— Jeg er adjunkt fra universitetet med engelsk, sosialøkonomi og statsvitenskap.. Jeg tok også en master ved HiOA i 2012 der jeg skrev om karriereveiledning i grupper.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

— Jeg synes det er meningsfylt ved at jeg kan bidra til å bevege mennesker framover i livet sitt. Jeg trives også veldig godt med veiledningen og det som kan oppstå i møtet med veisøker. Det blir aldri kjedelig!

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

— Jeg jobber en del på systemnivå siden vi er et fylkeskommunalt veiledningssenter. Det innebærer blant annet å arrangere utdanningsmesser, rådgiversamlinger og praksiskurs der elever fra 10. trinn besøker ulike utdanningsprogrammer på videregående skole. Jeg er også en del ute hos våre samarbeidpartnere og veileder både veiledere og veisøkere i grupper. Ellers jobber jeg med individuell karriereveiledning som er omtrent fem samtaler i uka. Antallet er stigende, og det er bra!

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag? 

— Jeg er ganske ny i jobben min, og utfordringen er derfor kanskje å finne ut hvordan jeg skal prioritere. Det er mye morsomt å ta tak i, og det er mye interessant som kan settes i gang. Det er faglig utfordrende å veilede godt voksne veisøkere, så det vil jeg gjerne lære mer om.

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

— Vi er jo knyttet opp til et lokalt nettverk her i Asker og Bærum, et fylkeskommunalt i Akershus og et nasjonalt for karrieresentrene. Dette er viktige arenaer for kompetanseutvikling. Ellers er pleie av ulike nettverk innen faget viktig når det gjelder kompetanse. Jeg deltar ellers på mye som er relevant som konferanser, informasjonsmøter og i utviklingsarbeid, blant annet for Kompetanse Norge.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

— Vi bruker ulike verktøy. Vi er knyttet opp til WIE. Ellers har vi laget interessekort lokalt som vi bruker mye. Til slutt har vi utviklet et omfattende verktøy for innføringsklassene (minoritetsspråklige) som vi også bruker deler av. Det ligger gratis tilgjengelig på våre hjemmesider. 

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden?

— For tiden synes jeg det er utrolig spennende å følge med på alt som skjer rundt karriereveiledningen i Norge: Hvordan vil NOU 2016:7 følges opp? Hvordan møte innvandrere og deres kompetanse? Hvordan kan karriereveiledningen bli relevant i et arbeidsmarked i rask endring? Jeg elsker jobben min og føler den er viktigere enn noen gang.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Logo månedens veileder desember

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Send mail til veilederforum@utdanning.no.