Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Min veilederhverdag: Anne Godelive Charite Uwase

Bli kjent med mangfoldet av karriereveiledere i Norge. Veilederforum presenterer en ny veileder hver måned.
Opprettet 19. februar 2018, oppdatert 19. februar 2019
Navn:
Anne Godelive Charite Uwase
Tittel:
Karriereveileder
Del av stilling brukt til karriereveiledning:
80 prosent
Arbeidssted:
Karriere Troms
Sted:
Tromsø, Troms

1. Hvor lenge har du jobbet med karriereveiledning?

Ett år.

2. Hva slags utdanning har du?

Jeg har både svennebrev i Maler og byggtapetser og en bachelor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. I tillegg tar jeg en utdanning i gestaltterapi.

3. Hva liker du best med å jobbe som karriereveileder?

Det må være å møte folk med forskjellig bakgrunn og kultur, men som har en usikkerhet som fellesnevner. Å utforske sammen med dem hvilke interesser, egenskaper, evner og verdier de har, gir ofte en aha-opplevelse for dem. Det synes jeg er fascinerende. I tillegg til det liker jeg variasjon, og det får jeg i jobben min. En veiledningstime kan være alt fra å synliggjøre ens ressurser og egenskaper til hvordan man skriver norsk CV eller en god jobbsøknad. 

4. Hva er dine arbeidsoppgaver, og hvordan er fordelingen mellom dem?

Mine arbeidsoppgaver er først og fremst knyttet opp mot arbeid og utdanning. En del av jobben min er individuell veiledning og gruppeveiledning for nyankomne flyktninger. I tillegg jobber jeg med et kvinnenettverk for innvandrere som ønsker å starte egen bedrift.

Circa to dager i uken er forbeholdt kvinnenettverket, mens resten av tiden går til veiledning, møter og diverse. 

5. Hva er de største faglige utfordringene i din arbeidshverdag? 

De fleste jeg veileder har innvandrerbakgrunn og har ikke bodd lenge i Norge. Det gjør at språk kan være en utfordring. En gang måtte jeg for eksempel snakke ved hjelp av Google Translate (tale) fordi vedkommende ikke snakket hverken norsk eller engelsk. Det har også hendt at bestilling av time har skjedd via en annen person eller institusjon. Det kan gjøre det vanskelig hvis jeg har spørsmål eller informasjon jeg vil gi til vedkommende. 

6. Hvordan jobbes det med faglig utvikling innen karriereveiledning i ditt miljø?

Først og fremst lærer vi av hverandre her i Karriere Troms. Blant annet gjennom det faste møtet vi har hver mandag. Vi pleier også å observere hverandre i veiledningene, vi har kompetanseheving der det er behov, og vi deltar på konferanser.

7. Hvilket «verktøy» bruker du oftest i karriereveiledningen?

Jeg bruker CIP-modellen som tar utgangspunkt i kognitiv psykologi i individuell veiledning. I gruppeveiledning bruker jeg Klart jeg kan – Innsyn gir utsyn, som bygger på positivt menneskesyn og at alle mennesker har iboende ressurser uansett bakgrunn. I tillegg benytter jeg mine egne erfaringer med å være flyktning og ny i Norge, når jeg veileder  flyktninger.

8. Hva er du ekstra opptatt av i jobben din for tiden? 

For tiden er jeg ekstra opptatt av kvinnenettverket for innvandrere og flyktninger som ønsker å starte egen bedrift. Det er et pilotprosjekt som eies av Tromsø kommune, men som vi er samarbeidspartner og har ansvar for.

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Veilederforum - logo

Månedens veileder

Med månedens veileder - min veilederhverdag vil vi gi Veilederforums lesere kjennskap til bredden i norsk karriereveiledning og ulike jobber man kan ha i feltet.

Er du karriereveileder og har lyst å bidra i denne serien? Send mail til veilederforum@utdanning.no.