Offentlig og kvalitetssikret
aaaHold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

E-læring: Godkjenning av utenlandsk utdanning

Norske godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning er komplekse. Et nytt e-læringstilbud for veiledere gir bedre oversikt.
Marte Thomsen
Vox, nasjonal enhet for karriereveiledning
Opprettet 2. juni 2015, oppdatert 2. juni 2016

Rajesh har gått på norskkurs en tid og har bestemt seg for å oppsøke en karriereveileder. Han vet hva som er drømmejobben; å jobbe som ingeniør her i Norge. Han har utdanning og lang arbeidserfaring som ingeniør i India. Dokumentene hans viser at han har en bachelorgrad fra Universitetet i Punjab. Rajesh er usikker på hvordan han skal gå frem for å få en relevant jobb. Trenger han å få godkjent utdanningen sin? Hvor skal han henvende seg?

Dette var en av mange case som ble drøftet på det første kurset om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning som ble holdt 21. og 22. mai 2015. Kurset samlet til sammen 200 veiledere fra stat og kommune. I tillegg til kurs er det utviklet et e-læringsprogram som er tilgjengelig for alle. I løpet av 2015 vil det bli holdt fem tilsvarende kurs rundt om i landet.

Kursene og e-læringsprogrammet er rettet mot programrådgivere, karriereveiledere, Nav-veiledere og andre som veileder nyankomne innvandrere. Godkjenningsordningene i Norge er et komplekst system av godkjenningsinstanser, autorisasjonskontorer og fylkeskommunale tilbud innen opplæring og realkompetansevurdering. Det kan være svært vanskelig for både veiledere og ikke minst for nyankomne innvandrere å finne frem i jungelen av regler og godkjenningsordninger. Formålet med kurset er å sikre at veiledere gir riktig informasjon, slik at innvandrere kan nyttiggjøre seg av sin medbrakte kompetanse så raskt som mulig.

– Det er et overordnet mål for integreringspolitikken at innvandrere, både kvinner og menn, skal få brukt ressursene sine i størst mulig grad og bidra til fellesskapet. Deltakelse i arbeidslivet er nøkkelen til integrering, sa barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som sto for åpningen av det første kurset.

- E-læringsprogrammet er nyttig for alle som veileder personer med utdanning fra utlandet, sier Cathinca Fritzvold Hatlem, fungerende avdelingsdirektør i Vox. Hun anbefaler karriereveiledere å gjøre seg kjent med e-læringsplattformen.

Kursene og e-læringsprogrammet er utviklet av Imdi, NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Tilbudet er et resultat av et tverretatlig samarbeid mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), NOKUT, Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet (Avdir) og Vox.

E-læringsprogrammet består av tre frittstående moduler med praktiske case som har aktuelle problemstillinger. «Multiple choice»-tester inngår i programmet.

  • Modul 1: Innføring i godkjenningsordninger på ulike utdanningsnivåer.
  • Modul 2: Godkjenning og vurdering av utenlandsk utdanning etter opplæringsloven. Denne delen omhandler blant annet rett til voksenopplæring, realkompetansevurdering og praksiskandidatordningen.
  • Modul 3: Godkjenning av utenlandsk høyere utdanning. Her får du også svar på hvordan personer som mangler dokumentasjon på sin høyere utdanning fra utlandet kan få vurdert kompetansen sin gjennom Nokuts UVD-ordning. 

Kurset krever pålogging. For å logge deg på må du opprette brukernavn og passord. Hver modul tar mellom en halvtime og en time. Det er mulig å ta en modul av gangen eller bare deler av en modul. Lykke til!

Besøk e-læringskurset om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning

Se oversikt over kursene som blir avholdt i 2015

Creative Commons Licence

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons-lisens (CC BY-NC-ND).

  • Kvinne peker på dokumenter som en mann viser henne.
    Ved hjelp av e-læringstilbud kan veiledere og programrådgivere lære mer om godkjenning av utenlandsk utdanning.
    Creatas images All rights reserved.