24 minutters innføring i kunsten å velge

Article tema
24 minutters innføring i kunsten å velge

Når oppleves et valg som godt? Er det alltid best å ta sine egne valg? Og hvilken valgprosess leder til best prestasjoner i etterkant? Sheena Iyengars forskning viser at svarene varierer ut i fra kulturell kontekst.

Unlimited choice seems more attractive in theory than in practice.
No matter where we're from and what your narrative is, we all have a responsibility to open ourselves up to a wider array of what choice can do, and what it can represent.

I denne TED-talken skisserer Iyengar med glimt i øyet typiske vestlige forståelser av hva valg innebærer, og gir innblikk i andre tilnærminger. Hun argumenterer for verdien av å kunne innta flere og uvante perspektiver.

Foredraget gjør det tydelig hvor grovt vi kan bomme hvis vi ureflektert veileder fra et annet valgperspektiv enn veisøkeren har. Motsatt kan innsiktene gjøre oss til bedre valgveiledere – særlig i tverrkulturelle møter.

Sheena Iyengar er en amerikansk forfatter, forsker og sosialpsykolog med valgprosesser som spesialfelt, og boka «The art of choosing» har vært en bestselger i en rekke land. Fra et veilederståsted gir Iyengars foredrag kunnskap om hvor viktig det er å ta høyde for veisøkers valgforståelse i veiledningen.

Bilde
Portrett Sheena