«Gi meg en jobb, så går alt bra!»

Article tema
«Gi meg en jobb, så går alt bra!»

May-Britt Bergset har skrevet masteroppgave om hvordan innsatte på kortere dommer opplever seg selv i et karriereperspektiv. Her kan du se en film der hun selv forteller om oppgaven.

Det mangler kunnskap om de innsattes karriereveiledningsbehov, forteller May-Britt Bergset. Hun har skrevet en masteroppgave i rådgivingsvitenskap i fortsettelsen av Kompetanse Norges rapport Karriereveiledning i kriminalomsorgen, som kom våren 2017. 

Viktig å lytte

Hennes Q-metodologiske studie formidler hvordan innsatte på kortere dommer selv opplever sin karrieresituasjon og hvordan de ser på fremtiden. Det å lytte til de innsatte, og så starte veiledningen der de er, er et viktig utgangspunkt for alle som ønsker å vekke og styrke håp og motivasjon i en annen.

- Jeg tror det fører til effektiv karriereveiledning, både for personen og samfunnet, sier hun.

Studien avdekker fire ulike måter innsatte kan oppleve seg selv i et karriereperspektiv. May-Britt Bergset ønsker å formidle de innsattes «stemmer» til så mange som mulig. Hun har utviklet to modeller basert på forståelsen møtet med de innsatte gav henne.

- Håpet er at det kan bidra til faglig refleksjon hos alle fagpersoner som ønsker å støtte de innsatte i en positiv karriereutvikling.

Felles språk

En felles forståelse av hvilke behov og utfordringer gruppen har, kan også gi et felles språk for faglig refleksjon på tvers av faggrenser. Hun håper dette i fremtiden kan føre til både økt og tilrettelagt karriereveiledning for denne gruppen.

Resultatene er relevante for alle som vil reflektere rundt hvordan de på mest effektive måte kan snu utviklingen der mennesker befinner seg i, eller står i fare for å havne i, såkalt utenforskap.

May-Britt Bergset håper filmen skaper nysgjerrighet og bidrar til at flere vil lese oppgaven hennes.

Se henne oppsummere masteroppgaven sin på fire minutter:

Bilde
Illustrasjon fra May-Britt Bergsets masteroppgave.
Bildetekst
Studien til May-Britt Bergset avdekker fire ulike måter innsatte kan oppleve seg selv i et karriereperspektiv. Stillbilde fra video laget av Marianne Almbakk.

''Gi meg en jobb, så går alt bra!''

En Q-metodologisk studie av hvordan innsatte på kortere dommer opplever seg selv i et karriereperspektiv.

Masteroppgave av May-Britt Bergset.

Les oppgaven her.