Prøveprosjektet "Nettveiledning"

Article tema
Prøveprosjektet "Nettveiledning"

Våren 2013 kunne norske ungdommer få veiledning om yrke og utdanning uten å møte opp på kontoret til rådgiveren.

På nettsidene veiledning.utdanning.no kunne veisøkere mellom 28. januar og 15. april 2013 sende inn spørsmål og chatte om utdanning og karriere. Kvalifiserte veiledere satt klare til å svare på spørsmålene. De sju rådgiverne fra videregående skole, universitet, karrieresenter og Nav svarte på spørsmål også på kveldstid.

Fornøyde brukere

Målet med tjenesten var å forebygge feilvalg og frafall blant utdanningssøkende, og å utvikle kompetansen til veilederne. Senter for IKT i utdanningen sto bak prosjektet, og nettveiledningen ble gjennomført i portalen utdanning.no.

Mange unge, og også en del voksne, benyttet seg av nettveiledningen i løpet av de to og en halv månedene prøveprosjektet varte. En evaluering av prosjektet viste at åtte av ti var ganske eller svært fornøyde med tilbudet. De fleste opplevde å få svar på det de lurte på, og gode råd om utdannings- og yrkesvalg. Mange av de spurte foretrekker nettveiledning framfor personlig kontakt med en rådgiver.

Les mer om prosjektevalueringen her

Bilde