Innvandrere: Jobbe og bo i Norge

Article tema
Innvandrere: Jobbe og bo i Norge

Nettsteder for den som er ny i Norge.

Work in Norway

Er et nettsted for utenlandske arbeidstakere som skal jobbe i Norge og norske arbeidsgivere som ønsker å hente arbeidskraft fra utlandet.

Nettstedet er et samarbeid mellom Nav, Skatteetaten, UDI, Arbeidstilsynet og Politiet.

Arbeidstakere kan finne informasjon om hvordan man kan søke jobb og flytting til Norge. Arbeidsgivere kan bruke nettstedet for å finne tips til rekruttering og opplysninger om regelverk knyttet til blant annet skatt og oppholdstillatelse.

Besøk nettstedet Work in Norway

Ny i Norge

Er et nettsted for den som nylig har bosatt seg i Norge gjennom arbeidsinnvandring eller familiegjenforening.

Her er det samlet informasjon på flere språk fra ulike offentlige etater om det å bo i Norge. Her finnes informasjon om jobb, utdanning, helsehjelp, barn, fritid, transport og flere offentlige tjenester.

Nettstedet kan være nyttig også for dem som jobber med innvandrere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for nyinorge.no.

Besøk nettstedet Ny i Norge

Bilde
Illustrasjon - nøkkelhull på veggen og mann med spørsmålstegn